Sztuczna inteligencja dla bezpieczeństwa podróży

Rośnie liczba innowacyjnych rozwiązań, które znajdują zastosowanie w pociągach. To już nie tylko kamery czy systemy nagrywające sam przejazd.

Niedawno naukowcy opracowali nowe czujniki do pomiaru przyspieszenia i wibracji w pociągach. Technologię można zintegrować ze sztuczną inteligencją, aby zapobiec wypadkom kolejowym i wykolejeniu pociągu. Czujniki mierzą poziom drgań, jednocześnie są w stanie wykryć wszelkie anomalie. W części krajów funkcjonują już inteligentne systemy, które zdalnie kontrolują sygnalizację, zapobiegając w ten sposób wypadkom i dbając o punktualność przejazdów.

Sztuczna inteligencja zwiększa bezpieczeństwo podróży, ostrzega maszynistów, sprawdza ich stan psychofizyczny, a czujniki monitorują stan torów i pociągów. Polacy opracowali innowacyjny system centralny, który nie tylko ostrzega przed niebezpieczeństwem, lecz także przewiduje zagrożenia.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP.