Szkolenie maszynistów

 

Na początku grudnia 2019 w centrum prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa na temat publikacji Raportu pn. „Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów”.

Raport został przygotowany staraniem siedmiu współpracujących organizacji branżowych: Fundacji Pro Kolej, Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, Klastra Luxtorpeda 2.0, Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Business Center Club i Forum Kolejowego Railway Business Forum.

Jest to unikalny materiał kompleksowo odnoszący się do pracowników zatrudnionych na stanowisku maszynisty kolejowego. Prezentuje „fotografię dnia pracy”, predyspozycje psychofizyczne, zasady naboru i szkolenia maszynistów. Bardzo ciekawe są zawarte w raporcie badania porównawcze wybranych krajów Unii Europejskiej związane z tematem a także odniesienia do osób kierujących pojazdami drogowymi i pilotów samolotów.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych Grupy PKP SA.