System „projektuj i buduj”, cz.7 – oparcie finansowe

Organizacja, umiejętności i doświadczenie, zaplecze techniczne… to wszystko może okazać się nikłym atutem w starciu z… brakiem funduszy umożliwiających pomostowe prowadzenie inwestycji – do czasu uruchomienia płatności przez zamawiającego. Ten wymiar zyskuje na znaczeniu zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego i ostrzejszej polityki banków wobec podmiotów gospodarczych. Mniejsze lub mające krótszą historię finansową firmy mają dziś poważne problemy z uzyskaniem pieniędzy. My jesteśmy dla instytucji finansowych takich jak m.in. banki i towarzystwa ubezpieczeniowe wiarygodnym, stałym i sprawdzonym długoletnim partnerem, a dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać wystarczające zasoby finansowe do równoczesnej realizacji wielu inwestycji. Mowa tu o rzeczywiście poważnych pieniądzach. Inwestycje PiB konsolidują procesy przygotowania projektu i praktycznego jego wykonania, sumują także ryzyka inwestycyjne związane z tymi procesami, stąd zaangażowane tu kwoty trudno nazwać małymi. Reżim inwestycyjny „projektuj i buduj” ma za zadanie skrócenie czasu realizacji całej inwestycji. Z tego względu jest on korzystny dla obu stron procesu inwestycyjnego – zamawiającego i wykonawcy. Warunkiem sukcesu pozostaje wszak odpowiednie doświadczenie i potencjał organizacyjno-techniczny i finansowy tego drugiego podmiotu.