System „projektuj i buduj”, cz.6 – reżim czasowy

Prace przy inwestycjach typu PiB przebiegają w ostrym reżimie czasowym, któremu są w stanie sprostać tylko najlepsi – dobrze przygotowani i zorganizowani oraz dysponujący odpowiednim potencjałem ludzkim i technicznym. Takie, iście ekspresowe tempo wykonania inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich procedur i wysokiej jakości końcowego produktu, KZA S.A. pokazały choćby przy okazji wykonania Lokalnego Centrum Sterowania w Koluszkach. Firma była odpowiedzialna za montaż i uruchomienie zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oświetlenia terenu wraz z infrastrukturą kablową. Doświadczenie i umiejętności organizacyjne personelu kierowniczego w połączeniu z doświadczeniem pracowników oraz dobrą współpracą z Generalnym Wykonawcą – Bombardier Transportation ZWUS Polska – zaowocowały sukcesem i terminowym ukończeniem prac. Roboty budowlano-montażowe trwały około 6 miesięcy, a cały projekt został zrealizowany w wyjątkowo krótkim czasie, bo w około 11 miesięcy. Procedura FIDIC (Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów od fr. Fédération Intertationale des Ingénieurs-Conseils) staje się obowiązującym standardem w postępowaniach przetargowych oraz w fazie projektowania, realizacji, monitorowania i rozliczania inwestycji. Stosowanie takich warunków kontraktowych jest także podstawą do zawierania umów finansowanych przez banki i fundusze unijne.