System „projektuj i buduj”, cz.5 – projektowanie i wykonawstwo

Warto zauważyć, że w modelu inwestycyjnym PiB w zasadzie nie sposób oddzielić od siebie procesu projektowania i wykonawstwa. Po pierwsze odpowiedzialny jest zań jeden i ten sam podmiot, po drugie zaś oba procesy przenikają się nawzajem. Prace projektowe nieznacznie tylko wyprzedzają realizację, a niekiedy nawet pewne etapy wykonywane są równolegle. Stąd tylko od sumy wiedzy, doświadczenia i umiejętnej koordynacji prac projektowych i produkcyjnych, zdolności w kompletowaniu dokumentacji, instalacji i procesach rozruchowych zależy końcowy sukces przedsięwzięcia. Wszystko to zyskuje jeszcze na znaczeniu w przypadku współczesnych inwestycji w urządzenia sterowania ruchem kolejowym, w których specjalizuje się KZA S.A. Tu w grę wchodzą już nie pojedyncze elementy, lecz skomplikowane przebudowy i modernizacje całych stacji, dużych odcinków szlaku kolejowego, bądź tworzenie całego LCS-u (Lokalnego Centrum Sterowania), obejmującego budowę sterowania wieloma obiektami stacyjnymi, liniowymi i zarządzania ruchem na kilkudziesięciu kilometrach linii kolejowych.