Rządowy program Kolej Plus

 

Po wielu latach zwijania torów kolejowych chcemy zatrzymać tę falę” – mówił premier Mateusz Morawiecki, ogłaszając start programu Kolej Plus. 

Rządowy program Kolej Plus składa się z trzech komponentów. Pierwszy z nich zakłada realizację inwestycji mających na celu utworzenie połączeń kolejowych poszczególnych miejscowości o liczbie ludności powyżej 10 tys. osób z ośrodkami wojewódzkimi, obecnie zidentyfikowano 21 inwestycji w 20 lokalizacjach, katalog inwestycji jest jednak otwarty.

Drugą składową programu ma być stworzenie prawa umożliwiającego organizowanie przez zainteresowane samorządy województw przewozów w głąb terenu sąsiedniego województwa, do miasta o większej liczbie ludności, generującego większe potoki pasażerów. Taka możliwość jest też obecnie, choć wymaga szeregu porozumień na poziomie urzędów marszałkowskich. Nowe przepisy mają uprościć zasadę uruchamiania pociągów międzyregionalnych w służbie publicznej. Trzeci komponent to „wprowadzenie mechanizmów ochrony infrastruktury kolejowej przed likwidacją, poprzez powstrzymanie jej degradacji i sprzedaży gruntów.”

Rząd założył, że program „Kolej Plus” będzie finansowany ze środków na poziomie centralnym. Okres realizacji Programu obejmuje lata 2019–2023 i może być przedłużony. Do 2023 roku nie będzie możliwości dofinansowania robót na 20 liniach z funduszy unijnych, ponieważ te został już przydzielone samorządom.