Ruszaj w podróż po nagrody

W 2017 roku Urząd Transportu Kolejowego ruszył z kampanią informacyjno-edukacyjną „Kolejowe ABC” skierowaną do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym na terenie całej Polski. W ramach projektu odbywają się lekcje interaktywne, a także stworzono grę edukacyjną. Celem szerszej promocji aplikacji UTK ogłosił konkurs „Kolejowe ABC – Ruszaj w podróż po nagrody”.

Gra „Kolejowe ABC” wspomaga edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Można ją pobrać z App Store (dla systemu iOS) oraz z Google Play (dla systemu Android). W ramach rozgrywek przeprowadzane są konkursy z nagrodami dla klas IV-VI ze szkół podstawowych na terenie całego kraju. Z początkiem kwietnia ruszyły zapisy do tegorocznej edycji konkursu. Wszystkie wymagane dokumenty (m.in. wzór zgody dyrektora szkoły i kwestionariusz osobowy opiekuna), a także regulamin konkursu i regulamin korzystania z aplikacji można pobrać na stronie www.kolejoweabc.pl.  W grze rywalizują klasy, dlatego warto zwrócić uwagę na to, by podczas rejestracji prawidłowo podać nazwę szkoły oraz swojej klasy. Nie ma ograniczenia liczby uczniów, którzy z danej klasy biorą udział w rywalizacji. Konkurs trwa od 2 do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.kolejoweabc.pl najpóźniej do 24 kwietnia 2019 r. Główną nagrodą jest udział w pięciodniowej zielonej szkole w Bieszczadach w terminie 20 maja – 24 maja 2019 r. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca są pakiety edukacyjne dla całej klasy zawierające m.in. odblaski i książki edukacyjne.