Rok 2018 rokiem rekordów polskiej kolei

Polska kolej dynamicznie się rozwija. Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, w 2018 r. liczba przewiezionych pasażerów przekroczyła 310 milionów. Oznacza to wzrost o 6,7 mln pasażerów w porównaniu z rokiem poprzednim. Przewóz towarów był również rekordowy. W 2018 r. koleją przewieziono 250 mln ton towarów. To o 10 mln ton więcej niż w 2017 r.

W 2018 r. codziennie do pociągów wsiadało średnio 850 tys. osób – o ponad 18,4 tys. więcej niż roku wcześniej. Praca eksploatacyjna przewoźników pasażerskich osiągnęła poziom 165 mln pociągokilometrów, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do 2017 r. Pociągi codziennie pokonywały drogę prawie 500 tys. km. Wykonano pracę przewozową na poziomie 21 mld pasażerokilometrów.

Przewoźnicy przewieźli ponad 250 mln ton towarów. Daje to wzrost o 4,3% w porównaniu z 2017 r. W przewozach towarowych rok 2018 upłynął przede wszystkim pod znakiem transportu materiałów budowlanych przeznaczonych do realizacji największych inwestycji infrastrukturalnych. Odnotowano również dalszy rozwój połączeń intermodalnych.

Aby polska kolej mogła dalej się rozwijać, potrzebne są inwestycje. Planując inwestycje w nowoczesne rozwiązania, warto zapoznać się z ofertą Krakowskich Zakładów Automatyki.

Dane na podstawie: https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/analizy-i-opracowania/14823,Kolejny-rok-rekordow-na-kolei-podsumowanie-2018-r.html