Rejestrowanie i badanie prekursorów wypadków na kolei

Istotnym aspektem kolejowego bezpieczeństwa jest rejestrowanie i badanie prekursorów wypadków, to jest zdarzeń takich jak pęknięcia osi lub kół, wadliwe sygnały, przejechania czerwonego światła na semaforze czy pęknięcia szyn nawet bez konsekwencji w postaci ofiar w ludziach lub dużych strat materialnych.

Badanie wypadków kolejowych i lotniczych  ma wyraźnie dwutorowy charakter – prokuratura szuka odpowiedzialnych i winnych, a komisja badania wypadków ustala przyczyny zarówno bezpośrednie, jak i  pośrednie. Poszukuje luk w systemie zarządzania bezpieczeństwem i wprowadza zalecenia, które często prowadzą do kolejnych nowelizacji przepisów, metod szkolenia, stosowanych rozwiązań zarówno w konkretnym miejscu, jak i generalnie. Co do niektórych kwestii – np. wady technicznej w konkretnym typie wagonu – dokonuje się wymiany informacji na poziomie międzynarodowym, aby w innych krajach przyjrzeć się występowaniu określonego ryzyka. Firmy wykonujące prace w infrastrukturze kolejowej, jak m.in. Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA, dokładają wszelkich starań dla podnoszenia standardów bezpieczeństwa i zapobiegania potencjalnym zdarzeniom wypadkowym  na każdym etapie prac.

Opracowano na podstawie artykułu dra Tadeusza Syryjczyka opublikowanego w Magazynie

„KZA EXPRESS” wydanie wiosna 2020.