Punktualność pociągów w II kwartale

Jak kształtowała się punktualność pociągów pasażerskich w drugim kwartale 2022 r.? Urząd Transportu Kolejowego podał dane, dotyczące czasu przyjazdów pociągów. Zapraszam do zapoznania się z ciekawymi statystykami!


Tekst pochodzi ze strony: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19105,Punktualnosc-pociagow-w-II-kwartale-2022-r.html


Przewozy pasażerskie

Od kwietnia do czerwca 2022 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 89,7% pociągów pasażerskich (przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund). Najwyższy poziom punktualności pociągów pasażerskich w II kwartale odnotowano w kwietniu – 91,7%. W maju współczynnik ten osiągnął wartość 90,4%, natomiast w czerwcu – 87,2%.

Wśród przewoźników realizujących stale codzienne kursy najwyższy wskaźnik punktualności w II kwartale odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa – 99,5%. Największy przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity osiągnęło współczynnik punktualności na poziomie 68%.

Średnie opóźnienie pociągów pasażerskich w II kwartale obliczone jako iloraz łącznego czasu opóźnionych pociągów na stacji końcowej i liczby tych pociągów wyniosło ponad 24 minuty dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz blisko 10 minut dla wszystkich opóźnionych pociągów.

Przyczyny opóźnień

Wg dokładnych kodów pierwsze trzy główne przyczyny opóźnień to: 64-2  Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw); 71-1 Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane Przedsiębiorstwu Kolejowemu, od którego przyjmowany jest pociąg; 64-1 WCJ wydłużony czas przejazdu. Podczas gdy pierwsze dwie przyczyny często doprowadzają do sytuacji zatrzymania ruchu na dłuższy czas, to w przypadku trzeciej z nich powstałe w jej wyniku opóźnienie najczęściej nie przekracza kilkunastu minut, a trzecie miejsce w łącznym czasie trwania wynika z bardzo dużej liczby takich opóźnień.

W II kwartale liczba najbardziej dotkliwych opóźnień na sieci, które przekraczały 120 minut wyniosła 693 opóźnienia, zaś ich łączny czas to 167,1 tys. minut. Opóźnienia te stanowiły ponad 12% wszystkich przypisanych opóźnień pod względem czasu, ale niecałe 0,5% pod względem liczby opóźnień. Wśród tych opóźnień dominowały te związane z kodami 71-1  Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane Przedsiębiorstwu Kolejowemu, od którego przyjmowany jest pociąg (44,7% czasu i 36,2% liczby), 70-1  Opóźnienia wtórne na sieci PKP PLK S.A. spowodowane przez zdarzenie przypisane Przedsiębiorstwu Kolejowemu, któremu przekazywany jest pociąg (10,4% czasu i 5,2% liczby), 64-2  Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw) 8,5% czasu i 12,8% liczby) 90-5  Samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi (5,9% czasu i 8,5% liczby.

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19105,Punktualnosc-pociagow-w-II-kwartale-2022-r.html