Punktualność pociągów w I kwartale 2022

Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, w styczniu, lutym i marcu punktualnie do stacji końcowej dojechało 91,03% pociągów pasażerskich. Jest to wzrost o ponad jeden punkt procentowy względem ostatniego kwartału 2021 r.

Mimo to, że UTK chwali się danymi dot. punktualności, to warto zebrać informacje z kilku ostatnich lat. W pierwszym kwartale ubiegłego roku mocno spadła punktualność pociągów osobowych i towarowych w stosunku np. do 2020 r. Rok 2021 zakończył się 90,1%. W 2020 r. wskaźnik punktualności wyniósł 94,6%. Zatem wzrost w pierwszym kwartale 2022 r. do 91,03% nie jest dużym sukcesem.Jak podaje UTK w swoim komunikacie:

Pociągi osobowe

Najwyższą wartość współczynnika punktualności w przewozach pasażerskich odnotowano w lutym – 91,97%. W styczniu było to 91,61%, natomiast w marcu 89,62%.

Najwyższy wskaźnik punktualności w pierwszym kwartale odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa – 99,40%. Pociągi POLREGIO były punktualne w 91,70% (wzrost o ponad 2 punkty procentowe w stosunku do czwartego kwartału 2021 r.). PKP Intercity osiągnęło wskaźnik punktualności na poziomie 69,78% (spadek o prawie 1 punkt procentowy względem poprzedniego kwartału).

Wartość średniego opóźnienia pociągów pasażerskich w I kwartale 2022 r. wyniosła 34 minuty dla pociągów opóźnionych na stacji końcowej powyżej 5 minut 59 sekund oraz prawie 12 minut dla wszystkich pociągów. To najsłabszy wynik odkąd Urząd Transportu Kolejowego publikuje dane dotyczące punktualności pociągów.

W czwartek 17 marca doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym obsługiwanych w ramach Lokalnych Centrów Sterowania (LCS). Awaria objęła łącznie 820 km linii kolejowych, trwała 14 godzin i dotyczyła 3 052 pociągów. Według informacji dostawcy LCS przyczyna leżała po jego stronie. Najwyższe opóźnienie w ten dzień będące bezpośrednim wynikiem awarii urządzeń odnotowano dla pociągu 3520/1 i wyniosło 400 minut.

– Obserwowany w pierwszych dwóch miesiącach wzrost punktualności pociągów został bardzo silnie zahamowany przez niepokojące zdarzenia, do których doszło w marcu. Sytuacja związana z awarią urządzeń sterowania ruchem kolejowym pokazuje jak wiele czynników wpływa na prawidłowe funkcjonowanie krajowego systemu transportu kolejowego, a kolej musi być przygotowana na każdą sytuację, aby zapewnić płynność w realizacji przewozów – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Przewozy towarowe

W pierwszym kwartale 2022 r. do stacji końcowej punktualnie dojechało 42,05% pociągów towarowych, przy czym w przypadku pociągów krajowych współczynnik punktualności wyniósł 43,42%, a w przypadku pociągów międzynarodowych 36,96%. Dla przewozów krajowych odnotowano wzrost punktualności w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Najwyższy współczynnik punktualności dla wszystkich pociągów towarowych odnotowano w marcu – 43,13%. W styczniu współczynnik ten wyniósł 40,90%, natomiast w lutym 41,98%. Średnie opóźnienie pociągu towarowego w I kwartale wyniosło 689 minut.

Źródła: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18757,Punktualnosc-pociagow-w-I-kwartale-2022-r.html

https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/kolej-wciaz-sie-spoznia-minimalna-poprawka-statystyk-108177.html

Wypowiedzi osób trzecich pochodzą z:

https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18757,Punktualnosc-pociagow-w-I-kwartale-2022-r.html