Przewozy towarowe i osobowe w październiku 2022 r.

Jak kształtowały się statystyki przewozów w październiku 2022 r.? Wspólnie zerknijmy do raportu Urzędu Transportu Kolejowego!


Tekst pochodzi z: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19505,Wyniki-przewozowe-pazdziernik-2022.html


Przewozy pasażerskie

W październiku 2022 r. pociągami podróżowało prawie 32,8 mln pasażerów. Wartość ta w zestawieniu rok do roku oznacza wzrost o 5,8 mln pasażerów (+21,5%). Liczba ta jest również wyższa niż w październiku 2019 r., ostatniego roku przed pandemią – o 1,6 mln osób (+5,1%). To również najwyższa wartość odnotowana w miesięcznych statystykach UTK od 2012 r. W październiku 2022 r. wielkość pracy przewozowej wyniosła prawie 2,1 mld pasażerokilometrów i była o 0,5 mld wyższa (+28,4%) niż przed rokiem. Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 15,4 mln pociagokilometrów, co oznacza wzrost o 0,4 mln (+2,6%) w porównaniu do października 2021 r. Średnia odległość jaką pasażer kolei pokonał w ubiegłym miesiącu to prawie 63 km, co oznacza o 3,4 km więcej (+5,7%) niż rok wcześniej.

Październik to rozpoczęcie roku akademickiego, tym samym kolej stanowi doskonałą alternatywę dojazdu na uczelnie dla studentów. W październiku tego roku w zestawieniu z miesiącem wcześniej pociągami podróżowało o 3,2 mln pasażerów więcej (+10,7%). Wyższe wyniki w zestawieniu z wrześniem uzyskał zarówno przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity jak również przewoźnicy realizujący przewozy regionalne i aglomeracyjne. W porównaniu z miesiącem wcześniej odnotowano również wyższą o prawie 0,1 mld pasażerokilometrów (+4%) pracę przewozową, natomiast wzrost w wartościach pracy eksploatacyjnej wyniósł prawie 0,2 mln pociągokilometrów (+1%). Średnia odległość jaką pasażer kolei pokonał w październiku była o ponad 4 km krótsza (-6,1%) miesiąc do miesiąca.

Ogółem od początku roku pociągami podróżowało 281,8 mln osób, praca przewozowa wyniosła 19,9 mld pasażerokilometrów a eksploatacyjna 155,2 mln  pociągokilometrów. Zestawiając te dane z analogicznym okresem 2021 r. otrzymamy wzrost o 42,8% w liczbie pasażerów, o 53% w pracy przewozowej i o 5% w pracy eksploatacyjnej.

Styczeń-październik 2022 r. w zestawieniu z analogicznym okresem 2019 r. – przed wybuchem pandemii – to wartości wyższe odpowiednio o 3,1 mln w liczbie pasażerów, 1,3 mld pasażerokilometrów w pracy przewozowej i 13,1 mln pociagokilometrów w pracy eksploatacyjnej.

Przewozy towarowe

W październiku 2022 r. masa przewiezionych towarów wyniosła 21,2 mln ton i przekroczyła 21 mln ton pierwszy raz od maja. W porównaniu do października 2021 r. (miesiąc z najlepszym wynikiem pod względem masy przewiezionych towarów w 2021 r.) odnotowano spadek na poziomie -0,8 mln ton (-3,7%). Praca przewozowa osiągnęła poziom 5,5 mld tonokilometrów. W tym przypadku wynik za październik 2022 r. był wyższy o ponad 0,3 mld tonokilometrów (5,9%) od października 2021 r. W pracy eksploatacyjnej także odnotowano wzrost o 0,2 mln pociągokilometrów (+2,2%) do poziomu 7,6 mln pociągokilometrów. Średnia odległość przewozu 1 tony towaru wyniosła 258 km – o 23 km więcej niż przed rokiem.

W porównaniu do września zwiększyły się wszystkie brane pod uwagę parametry. Łączna masa towarów była większa o 0,7 mln ton (3,6%). Praca przewozowa wzrosła o 0,2 mld tonokilometrów (3,6%), natomiast praca eksploatacyjna o 0,3 mln pociągokilomterów (4,5%). Średnia odległość przewozu była na tym samym poziomie jak miesiąc wcześniej.

Po dziesięciu miesiącach 2022 r. koleją przewieziono 208,6 mln ton, wykonano pracę przewozową na poziomie 52 mld tonokilometrów i pracę eksploatacyjną na poziomie 72,3 mln pociągokilometrów. W porównaniu do tego samego okresu z poprzedniego roku oznacza to wzrost odpowiednio o 3,4%, 12,4% oraz 6,2%.

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19505,Wyniki-przewozowe-pazdziernik-2022.html