Program Kolejowy w ramach CPK

Program Kolejowy w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego CPK będzie oznaczał dla pasażerów przede wszystkim znaczące skrócenie czasów przejazdu oraz rozbudowę infrastruktury i siatki połączeń.

Plany tzw. komponentu kolejowego CPK przewidują wybudowanie ponad 1600 km nowych linii kolejowych i zakup 130-180 składów pasażerskich zdolnych do poruszania się z prędkością do 250 km/h, a więc w standardzie kolei dużych prędkości. Razem będą to dziesiątki miliardów euro, które można a nawet trzeba pokierować tak, by już na etapie przygotowań i prowadzenia budowy stymulowały polską gospodarkę. Wydaje się, że projektujący inwestycje CPK mają właśnie takie podejście. Jednym z głównych celów realizacji kolejowej części programu, obok zwiększenia dostępności i udziału kolei w transportowym miksie, ma być „długotrwały rozwój branży kolejowej oraz zbudowanie kompletnego łańcucha dostaw na potrzeby zamówień krajowych i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej”.

Prace podnoszące poziom bezpieczeństwa i komfortu podróżnych od wielu lat wykonują Krakowskie Zakłady Automatyki SA.

Opracowano na podstawie artykułu Macieja Ziemskiego, opublikowanego na łamach magazynu KZA EXPRESS.