Proekologiczne rozwiązania na kolei cz. I

Działania przeciwdziałające zmianie klimatycznej są podejmowane również na kolei. Dzięki stosowaniu coraz nowocześniejszych rozwiązań i korzystaniu z OZE kolej coraz lepiej wpisuje się w europejską politykę „Zielonego Ładu”. Temat ten poruszyła Beata Pałac na łamach „KZA Express” 01(17)2021 – poniżej prezentuję fragment tego tekstu.

Rosnąca świadomość zagrożeń związanych ze zmianą klimatu sprawia, że światowe gospodarki w coraz większym stopniu skłaniają się ku proekologicznym rozwiązaniom w zakresie transportu. Jedną z naturalnych alternatyw wobec tradycyjnych form komunikacji jest kolej, a konkretnie zwiększenie znaczenia transportu szynowego jako głównego sposobu przewozu ładunków i pasażerów. O jakich innowacyjnych i proekologicznych rozwiązaniach mówi się obecnie w kontekście kolejnictwa? Które z nich już dziś można wcielić w życie i wykorzystać w ramach rozwoju transportu kolejowego?

Według raportu Europejskiej Komisji Środowiska z 2016 roku, transport kolejowy odpowiada za jedynie 0,5% emisji CO2 (spośród wszystkich rodzajów transportu oraz 2% całkowitego zużycia energii w Unii w sektorze transportu.  – Warto podkreślić, że transportem tym przewozi się 11,2% towarów i 7,8% pasażerów (uwzględniając wszystkie rodzaje transportu). Dlatego też kolej uważana jest za najbardziej ekologiczny środek transportu – zauważa dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej. Fakt, że kolej powszechnie uznawana jest za najbardziej przyjazną środowisku formę transportu, potwierdza stanowisko Unii Europejskiej, która w ramach realizacji planu „Europejski Zielony Ład” zakłada liczne działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Pokłosiem tego planu jest inicjatywa Komisji Europejskiej, która rok 2021 ogłosiła Europejskim Rokiem Kolei. Ma on na celu promowanie tego typu transportu jako zrównoważonego, inteligentnego i bezpiecznego.

Zielone światło na sygnalizatorze

Rok 2021 rokiem kolei

Rok dedykowany kolei ma dać impuls do zwiększenia jej udziału w transporcie pasażerskim i towarowym oraz przyczynić się do realizacji Zielonego Ładu, czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.  – To bardzo pozytywna wiadomość, ponieważ mimo wielu proekologicznych rozwiązań w obszarze transportu udział kolei w tych działaniach był do tej pory zbyt mały. To właśnie transport szynowy jest najbardziej zieloną formą komunikacji. Przewiezienie jednego pasażera wymaga około sześciokrotnie mniej energii, jeśli pasażer wybiera kolej zamiast samolotu, i trzykrotnie mniej, gdy decyduje się na autobus. Podobnie jest w przypadku przewozu ładunków. Średniej wielkości ciężarówka w przeliczeniu na tonę potrzebuje dziesięciokrotnie więcej energii niż pociąg spalinowy i dwudziestopięciokrotnie więcej niż skład elektryczny – komentuje dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu Fundacji Pro Kolej […]

Zapraszam do lektury całego artykułu pani Beaty Pałac na https://feniksmedia.pl/publikacje/kza_express/17/.