Proekologiczne działania polskiej kolei docenione za granicą!

Program Zielona Kolej, który został wdrożony przez CEEK i PKP Energetyka, zakładający budowę neutralnego emisyjnie systemu zasilania, został zauważony poza granicami kraju…

Przed każdym rodzajem transportu kształtuje się czas wielkich wyzwań. W odpowiedzi na dyrektywy unijnie, dynamicznie zmieniającą się sytuację środowiskową oraz społeczne oczekiwania, zaistniała wprowadzenia innowacji dotyczących zmniejszonej eksploatacji materiałów oraz środowiska, ale także bezemisyjności.

Kolei ma tę przewagę nad innymi gałęziami transportu, ze z zasady zużywa mniej zasobów naturalnych. Chodzi tu głównie o mniejszą emisję dwutlenku węgla w proporcji do możliwości logistycznych. Jednak osiągnięcie standardów ekologicznych i neutralności klimatycznej wymaga stworzenia pociągów napędzanych „czystą energią”.

Porozumienie klimatyczne podpisane w Paryżu wyznaczyło ambitny i trudny do zrealizowania cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Początkowe lata działalności w ramach tego projektu mają w większości skupiać się na badaniach i odkrywaniu technologii. Pierwsze kroki w kierunku przestawienia „na zielone tory” podjęło Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, skupiające podmioty, które odpowiadają za 95 % zużycia energii w sektorze transportu kolejowego.


Więcej o Programie Zielona Kolej można przeczytać na:

„Zielona kolej”? Ekologiczna energia dla polskiej kolei


Jaki jest zatem odbiór Programu za naszymi granicami?

W marcu „International Railway Journal” opisał inicjatywę Zielona Kolej, prezentując pionierskie rozwiązania wdrażane dla polskiej kolei, które zbliżają ją do spełnienia rygorystycznych postanowień porozumienia paryskiego.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna i PKP Energetyka aktywnie działają w CEEK na rzecz budowy przyjaznej środowisku kolei. Centrum realizuje szereg działań w zakresie efektywności energetycznej, które docelowo do 2030 r. mają doprowadzić do zmniejszenie zużycia energii w sektorze o 1,2 TWh i doprowadzić do redukcji emisji CO2 o 1 mln ton. Program Zielona Kolej jest najważniejszym projektem CEEK, dzięki któremu w 2030 roku 2,5 TWh kolejowej energii trakcyjnej (85% całości zużycia) będzie pochodziło z OZE. Tym samym emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o ok. 8 mln ton. CEEK promuje także rozwój technologii rekuperacji, eco-drivingu oraz wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych na terenach i obiektach kolejowych.

Oprócz tego na początku drugiej połowy 2021 r PKP Energetyka. uruchomiła pionierski na skalę europejską trakcyjny magazyn energii w Garbcach (gmina Żmigród). Powstanie tego magazynu energii stało się pierwszym krokiem do budowy ekosystemu zasilania na polskiej kolei, w skład którego wejdą farmy fotowoltaiczne oraz energia pozyskiwana z innych źródeł energii jak tzw. czysty wodór.

Źródło: https://www.nakolei.pl/polska-ekokolej-wyznacza-standardy-branzowy-program-zielona-kolej-doceniony-za-granica/