Problemy automatyzacji kolei

Aby w pełni wykorzystać i zwiększyć korzyści płynące z automatyzacji w transporcie kolejowym, należy rozprawić się z mitami i obawami, które z nią związane. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej we współpracy z Niemieckim Centrum Badań nad Ruchem Kolejowym (DZSF) opublikowała serię artykułów na temat automatyzacji, które wyjaśniają, jak integracja czynników ludzkich i organizacyjnych z zautomatyzowanymi systemami może zminimalizować ryzyko dla bezpieczeństwa przewozów kolejowych.

W naukowych artykułach opublikowanych na stronie internetowej Agencji (Automation Myth Busting Series) poruszono kwestie właściwej integracji człowieka, który jest kluczowym elementem dla bezpieczeństwa przewozów kolejowych, ze zautomatyzowanymi systemami. Dzięki postępowi technologicznemu, zautomatyzowane systemy nie są już traktowane wyłącznie jako narzędzia pracy człowieka, ale z racji na możliwość realizacji coraz bardziej złożonych zadań, są postrzegane jako członek zespołu. Aby zoptymalizować współpracę człowieka z maszyną, należy uwzględnić nie tylko czynniki techniczne i organizacyjne, ale także aspekty psychologiczne.\

Zautomatyzowane funkcjonowanie systemu kolejowego i jego poszczególnych elementów stanowi wyzwanie dla tradycyjnej roli personelu operacyjnego. Istnieją jednak mocne powody operacyjne, ekonomiczne, regulacyjne i społeczne, aby docenić i utrzymać centralne miejsce i rolę personelu w zautomatyzowanym procesie. Zamiast przenoszenia zadań z człowieka na zautomatyzowany system w sposób liniowy, należy wspierać współpracę człowieka z maszyną. To pozwoli na zwiększenie korzyści z automatyzacji, np. w zakresie zdolności przewozowej lub zużycia energii, a także na uzyskanie korzyści w zakresie skutecznej interwencji człowieka w przypadku niepewności operacyjnej, gdzie decyzje podejmowane przez człowieka i umiejętności komunikacyjne są kluczowe dla bezpieczeństwa kolejowego.

Wokół procesów automatyzacji w transporcie kolejowym narosło wiele mitów. Poznanie i zrozumienie rzeczywistych zagrożeń dla bezpieczeństwa, jak również korzyści, które wiążą się z postępującą automatyzacją przewozów, pozwoli na bardziej racjonalne podejście do tego tematu. Zachęcamy zatem do zapoznania się z najnowszymi publikacjami na stronie Agencji:

  1. Zautomatyzowana kolej działa jak zwykle: Najlepsze praktyki w osiąganiu świadomości sytuacyjnej – Kristin Mühl, specjalistka ds. czynników ludzkich w Niemieckim Centrum Badań nad Ruchem Kolejowym (DZSF);
  2. Zmieniająca się rola personelu w zautomatyzowanej eksploatacji kolei: dlaczego człowiek musi pozostać częścią procesu – Dr Niels Brandenburger, ekspert ds. czynników ludzkich w Niemieckim Centrum Aeronautyki (DLR e.V.) w Instytucie ds. Systemów Transportowych;  
  3. Automatyzacja i obciążenie pracą umysłową: Dlaczego ważne jest, aby uzyskać właściwą równowagę – Dr Mark Young, inspektor badający wypadki kolejowe (UK Rail Accident Investigation Branch);
  4. Nowa forma pracy zespołowej: Teaming między ludźmi a automatyką – Dr Michèle Rieth, badaczka w Katedrze Psychologii Biznesu i Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie w Bremie.

Źródło: https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19848,Automatyzacja-kolei-i-czynnik-ludzki-Najnowsze-publikacje-Agencji-Kolejowej-Unii.html