Prawo kolejowe do zmiany? Cz. III

W niniejszym wpisie informacje na temat stanowiska Ministerstwa Infrastruktury wobec regulacji ustawy o transporcie kolejowym. Więcej do przeczytania w „KZA Express” 01(17)2021.

Ministerstwo Infrastruktury jest na „tak”

To znaczące zmiany, ale nie rozwiązują największych bolączek. Do Ministerstwa Infrastruktury docierają sygnały o konieczności dokonania zmian w ustawie, a i resort sam zauważa konieczność uregulowania wielu kwestii, ale też dostosowania ustawy do obecnych realiów. – Wszystkie potrzeby zgłaszane przez branżę kolejową, również te dotyczące zmian legislacyjnych, są przyjmowane i analizowane. Ze względu na fakt, że obecnie obowiązująca ustawa o transporcie kolejowym jest obszernym aktem prawnym, Ministerstwo Infrastruktury dostrzega potrzebę ujęcia przepisów dotyczących kolejnictwa w nowej ustawie – mówi nam Szymon Huptyś, rzecznik prasowy w Ministerstwie Infrastruktury.

W październiku ubiegłego roku przedstawiciele rynku kolejowego poruszyli temat konieczności zmian ustawy podczas konferencji „Rail 22: Prawo kolejowe legislacja, regulacja i bezpieczeństwo”. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Pro Kolej, a partnerem konferencji był Urząd Transportu Kolejowego.

– Zauważamy, że po 17 latach obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym należy zastanowić się nad tym co w przepisach należałoby zmienić, tak, by ten akt prawny nadal spełniał swoją rolę – mówił podczas konferencji dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Ewentualne zmiany są na razie przedmiotem dyskusji. Na razie trudno wskazać, kiedy prace nad nową ustawą mogłyby ruszyć. Ministerstwo Infrastruktury skupia się obecnie nad dostosowywaniem polskich regulacji do wymogów unijnych. Być może po zakończeniu prac nad IV Pakietem Kolejowym, ruszą szersze rozmowy nad ustawą o transporcie kolejowym.

Zapraszam do lektury całego artykułu pani Justyny Sobolak na https://feniksmedia.pl/publikacje/kza_express/17/.