Prawo kolejowe do zmiany? Cz. I

Bardzo ważny temat konieczności przyjęcia nowej ustawy o transporcie kolejowym został poruszony w magazynie Krakowskich Zakładów Automatyki „KZA Express” 01(17)2021. Poniżej cytuję treść artykułu pani Justyny Sobolak.

Czy nie jest już najwyższy czas na przyjęcie nowej ustawy o transporcie kolejowym, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że po licznych nowelizacjach tekst ustawy trudno uznać za przejrzysty? Dyskusje na ten temat trwają od kilku lat.

Ustawa o transporcie kolejowym została uchwalona w dniu 28 marca 2003 roku. Weszła w życie 1 czerwca 2003 roku. Przez ponad 18 lat obowiązywania obecna ustawa o transporcie kolejowym doczekała się 77 nowelizacji (średnio co 83 dni) i rozrosła się do 26 rozdziałów i 288 artykułów. Na jej podstawie wydano 165 aktów wykonawczych, tysiące decyzji administracyjnych oraz ponad 600 orzeczeń sądowych. Od kilku ostatnich lat trwają dyskusje na temat tego, czy powinna zostać zmieniona.

Przejeżdzający pociag

– Ustawa rzeczywiście ma już 18 lat. Dotyczy zagadnień, które zmieniają się w ostatnim czasie dynamicznie. Obecnie warto rozważyć jako konieczne usystematyzowanie obowiązujących przepisów na nowo, tak jak miało to miejsce w dyrektywach UE dotyczących m.in. bezpieczeństwa, interoperacyjności kolei czy też spraw regulacyjnych. W dyrektywach nie wprowadza się rzeczy rewolucyjnych, a przede wszystkim porządkuje się poprzednio obowiązujące przepisy. Można pomyśleć o podzieleniu ustawy o transporcie kolejowym na 2 akty prawne, być może należałoby wydzielić przepisy rozdziału 2B dotyczące prowadzenia inwestycji. Osobno można też uregulować przepisy z zakresu techniki, bezpieczeństwa i dostępu do infrastruktury kolejowej – uważa radca prawny Jakub Tomczak, autor bloga o prawie kolejowym prawokolei.pl.

Jakub Tomczak twierdzi, że największą bolączką są opóźnienia we wdrożeniu prawa UE. – Ale polegające na tym, że bardzo długo nie pojawia się projekt przepisów, a następnie zmiany przeprowadza się bardzo szybko, co nie gwarantuje uniknięcia błędów legislacyjnych – dodaje […]

Zapraszam do lektury całego artykułu pani Justyny Sobolak na https://feniksmedia.pl/publikacje/kza_express/17/.