Praca kolei w czasie epidemii koronawirusa

Z powodu epidemii korona wirusa na kolei zostały wprowadzone nowe środki bezpieczeństwa, aby chronić pracowników.

Mimo stanu pandemii, kolej utrzymuje ciągłość swojej działalności. Ruch pociągów odbywa się na dotychczasowych zasadach, choć oczywiście wprowadzono pewne ograniczenia. Firmy wykonujące prace w infrastrukturze kolejowej, jak Krakowskie Zakłady Automatyki KZA SA, realizują także inwestycje, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Z racji złożoności procesów inwestycyjnych sytuacja związana z pandemią ma wpływ na postęp prac.

Władze kolejowych spółek monitorują sytuację związaną z przebiegiem pandemii i stosują się do zaleceń rządowych oraz służb sanitarnych. Wielu pracowników firm kolejowej administracji pracuje zdalnie, a z myślą o osobach związanych z obsługą ruchu pociągów pasażerskich i towarowych wdrożone zostały specjalne procedury i przygotowano środki ochrony osobistej, jak maseczki ochronne czy rękawice.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP SA.