Ponad 6 mld zł inwestycji dla śląskiej kolei

PKP ogłosiło przetargi na modernizacje linii w województwie śląskim oraz na inwestycje. Kwoty przeznaczone na te projekty wyniosły ponad 6 mld złotych! PKP widzi potrzebę wsparcia kolei regionalnych, a dodatkowo realizuje założenia z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027.

W sumie ogłoszono 5 przetargów. Aż 3 z nich dotyczą modernizacji linii od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy aż do granicy w Zebrzydowicach. Efektem tych działań będą szybsze i wygodniejsze podróże w województwie śląskim i do Czech. Zwiększy się także dostęp do połączeń dzięki budowie nowych przystanków. Zostanie oddzielony ruch aglomeracyjny i dalekobieżny, co zapewni większą przepływowość. Oczywiście w parze z tymi projektami idzie ulepszanie i dostosowanie systemów bezpieczeństwa. Wszystkie perony o obiekty kolei zostaną przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Na około 4 km odcinku między stacją Sosnowcem Głównym a stacją Będzin Miasto zbudowany zostanie nowy przystanek Sosnowiec Środula, z którego skorzystają mieszkańcy dwóch dużych pobliskich osiedli. Stacja Będzin obsługująca głównie przewozy towarowe, będzie przebudowana i dostosowana do przewozu pociągów z ładunkami.

Szybciej będzie można pojechać także na trasie z Zabrzegu do Zebrzydowic i granicy z Czechami (LOT D). Planowana jest m.in. przebudowa torów i sieci trakcyjnej. Przetargi będą realizowane w ramach zadania „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin–Katowice–Tychy–Czechowice–Dziedzice– Zebrzydowice”. Współfinansowanie inwestycji planowane jest w z instrumentu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF 2) na lata 2021–2027.

Ogłoszone w tym tygodniu postępowania przetargowe, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom kolejowej branży budowlanej. Mam nadzieję, że zgłoszone w konkursie Connecting Europe Facility projekty będą zrealizowane i pozwolą podnieść parametry modernizowanych linii. Przy wsparciu środków europejskich sukcesywnie zmieniamy polską kolej, czyniąc ją bardziej konkurencyjną i dostępną dla pasażerów – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Prace modernizacyjne dotkną również kolejowej obwodnicy Poznania i stacji Słupsk. Planowane działania w Poznaniu to przebudowa łącznie ponad 70 km m.in. torów i sieci trakcyjnej. Umożliwi to przejazdy pociągów pasażerskich z prędkością 100–120 km/h. Za to stacja w Słupsku ma zwiększyć komfort i dostępność dla podróżnych. Nowe lokalne centrum sterowania wyposażone w komputerowe systemy i urządzenia zapewni sprawne oraz bezpieczne prowadzenie pociągów. Na Słupi zbudowany zostanie nowy most kolejowy i drugi tor, który usprawni obsługę ruchu kolejowego.

Źródło: https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,pkp-inwestuje-prawie-6-mld-zl-w-slaska-kolej,wia5-2-5919.html

https://www.plk-sa.pl/o-spolce/biuro-prasowe/informacje-prasowe/szczegoly/przetargi-plk-za-prawie-6-mld-zl-inwestycje-w-rozwoj-kolei-6578

Wypowiedź osoby publicznej pochodzi z: https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,pkp-inwestuje-prawie-6-mld-zl-w-slaska-kolej,wia5-2-5919.html