Pomaganie wchodzi w krew!

 

Fundacja Grupy PKP, wspólnie ze spółkami z Grupy PKP, PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., Narodowym Centrum Krwi, Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, Spółką Polonus i Kolejarską Służbą Krwi od 2017 r. promują zwiększenie świadomości w zakresie ochrony zdrowia i dobrych wzorców postaw społecznych.

Różnorodne akcje, takie jak „Kolej na Ciebie – uratuj życie!”, które mobilizują do dostarczania innym najcenniejszego leku, jakim jest krew, są ogromnie ważne. Kluby krwiodawstwa mają długą tradycję również wśród pracowników polskich kolei. Akcja Fundacji Grupy PKP ma na celu promowanie honorowego krwiodawstwa, a poprzez zbiórkę krwi zachęcenie kolejarzy, podróżnych i mieszkańców do działań na rzecz potrzebujących.

Organizacja akcji „Kolej na Ciebie – uratuj życie!” zwraca uwagę na ważny temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa i uświadamia, jak niewiele wysiłku kosztuje nas ratowanie ludzkiego życia. Nasz uczynek może uratować niejedno życie lub przyspieszyć powrót do zdrowia chorej bądź poszkodowanej w wypadku osoby.

Źródło: Materiały Prasowe PKP PLK

Fundacja Grupy PKP

http://www.pkp.pl/pl/krwiodawstwo