Polskie Linie Kolejowe i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju stawiają na kolejowe innowacje

PLK i NBCR stawiają na kolejowe innowacje

W ramach współpracy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju określiły zapotrzebowanie na 11 kolejnych innowacji w branży kolejowej. Partnerzy nadzorują już 10 przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej”. Zadania, jakie postawiły przed sobą PLK i NBCR, to: wzrost bezpieczeństwa na sieci kolejowej, poprawa efektywności energetycznej, przyspieszenie procesu utrzymania linii i zmniejszenie oddziaływania kolei na środowisko.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamierzają rozwijać współpracę w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej”. Do drugiego konkursu pozytywnie zaopiniowane zostało 11 nowych obszarów badawczych, w których powstaną innowacyjne rozwiązania, zwiększające możliwości polskiej kolei.

Projekty już realizowane w ramach pierwszego konkursu BRIK przyczynią się m.in. do usprawnienia procesu utrzymania i modernizacji infrastruktury oraz zagwarantowania płynności i stabilności ruchu kolejowego. W ramach drugiego konkursu, który ma zostać ogłoszony w 2021 roku, przed zespołami badawczymi będą równie ambitne zadania, takie jak: zwiększenie efektywności eksploatacji i zarządzania infrastrukturą kolejową, wzrost bezpieczeństwa sieci kolejowej czy poprawa jej efektywności energetycznej.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP SA.