Polskie koleje intensyfikują współpracę z koleją na Ukrainie

Współpraca między kolejami w Polsce i na Ukrainie jeszcze nigdy nie była tak ścisła. Wszystko przez napaść Rosji na Ukrainę i konieczność utrzymania przepływu ukraińskich towarów. Podczas największych w Europie targów kolejowych – InnoTrans w Berlinie, spółki zadeklarowały chęć kontynuowania i rozszerzania wzajemnej współpracy.

Sprawny i bezpieczny transport kolejowy jest kluczowy dla bezpieczeństwa państwa. Dobrym tego przykładem są Koleje Ukraińskie, które przewoziły uchodźców wojennych i zapewniały transport wojska oraz przewóz potrzebnych materiałów. Niebagatelne znaczenie dla utrzymania ukraińskich kolei były spółki PKP, które bezzwłocznie zaangażowały się w pomoc potrzebującym.

Polskie koleje udostępniły swoją infrastrukturę, dworce, zorganizowały darmowe przejazdy dla mieszkańców Ukrainy oraz angażowały się w różne formy pomocy. Z perspektywy polskich pracowników kolei ostatnie wydarzenia okazały się wymagającym egzaminem, który polska kolej zdała bardzo dobrze. Wojna na Ukrainie nadal trwa i Koleje Ukraińskie oraz PKP chcą rozwijać współprace. Wiąże się to z tym, że konflikt wyznaczył zupełnie nowe wyzwania dla sektora kolejowego – szczególnie ważne w tym kontekście są zadania związane z transportem zboża z terenów Ukrainy.

– Wydarzenia rozgrywające się w ostatnich miesiącach w Ukrainie doprowadziły do współpracy pomiędzy Grupą PKP a Kolejami Ukraińskimi na niespotykaną dotychczas skalę. Od drugiego kwartału br. odnotowywany jest sukcesywny, wielokrotny wzrost przewozów towarowych na polsko-ukraińskich kolejowych przejściach granicznych, szczególnie w kontekście importu zboża do państw UE. Odnotowaliśmy ostatnio również wzmożone zainteresowanie realizacją inwestycji przy polsko-ukraińskiej granicy, w zakresie tworzenia nowej infrastruktury pod kątem zwiększających się przewozów produktów spożywczych. Inwestycje te mogą być bodźcem do wzrostu gospodarczego w Polsce i Ukrainie, ale również tworzyć nowe perspektywy współpracy z PKP S.A. Spółka bowiem zarządza nieruchomościami o potencjale do rozwoju działalności logistycznej. Już teraz widoczne jest zainteresowanie ze strony rynku – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

– 3 czerwca 2022 r. Unia Europejska podjęła historyczną decyzję – przyznała Ukrainie status kandydata do członkostwa w UE. Oznacza to, że przyspieszamy proces budowania długofalowych relacji z firmami europejskimi. Transparentnych i korzystnych dla obu stron. Koleje mogą być kluczowe w tym procesie, być rodzajem integratora Ukrainy z UE. Teraz, dzięki współpracy ze stroną polską, zwiększamy przepustowość naszych terminali przeładunkowych. Jednak kluczową rzeczą, której teraz potrzebujemy, jest znalezienie właściwej, dalszej koncepcji dla struktury kolei europejskich. Myśląc o potencjalnej „architekturze” kolei, należy pamiętać, że infrastruktura kolejowa Polski i Ukrainy to ponad 40 tysięcy kilometrów torów łączących Morze Czarne i Bałtyk – powiedział Ołeksandr Kamyszyn, prezes zarządu Kolei Ukraińskich.

Polskie Koleje Państwowe i Koleje Ukraińskie podpisały wspólne oświadczenie o rozwoju, kontynuacji i zacieśnieniu współpracy, chcąc przyczynić się do dalszego rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Ukrainą, zgodnie z rezultatami spotkań premierów oraz ministrów obu krajów oraz w celu rozwoju kolejowych systemów transportowych Polski i Ukrainy.

Źródło: https://www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/3248-pkp-rozwijaja-wspolprace-z-kolejami-ukrainskimi

Wypowiedzi osób trzecich pochodzą z: https://www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/3248-pkp-rozwijaja-wspolprace-z-kolejami-ukrainskimi