Polska kolej pośrednikiem w ukraińskim eksporcie? (Cz. 2)

Rosyjska marynarka wojenna blokuje czarnomorskie porty znajdujące się na terytorium Ukrainy. W związku z tym władze naszego wschodniego sąsiada szukają nowych sposobów na eksport swoich produktów – głównie zbóż. Czy Polska ma szanse stać się pośrednikiem w transporcie zasobów z Ukrainy do Europy? Zapraszam do przeczytania kolejnej części tekstu!

W 2021 r. Ukraina wywiozła poza swoje granice ok. 17 mln ton pszenicy. Większość tego transportu zrealizowano przez porty czarnomorskie. W obecnej sytuacji eksport tą drogą jest niemożliwy.


Czy wiedziałeś(-aś), że…

UKRAINA DOSTARCZA, 12% ŚWIATOWYCH ZASOBÓW PSZENICY I 20% KUKURYDZY. JEST TAKŻE NAJWIĘKSZYM NA ŚWIECIE PRODUCENTEM OLEJU SŁONECZNIKOWEGO?


Ukraińskie Ministerstwo Gospodarki poinformowało w komunikacie prasowym, że eksport w marcu wyniósł 2,7 mld dolarów (50% lutowej ilości), a import – 1,8 mld dolarów (30%). Eksport metali prawie przestał istnieć. Eksport artykułów rolnych zmniejszył się czterokrotnie w porównaniu z lutym. Zwiększenie udziału portów naddunajskich jest niemożliwe, ponieważ zwyczajnie brakuje infrastruktury, a jej rozbudowa w trakcie wojny jest niemożliwa do przeprowadzenia. Problemy te oznaczają gwałtowny i długofalowy wzrost cen, szczególnie żywności.

Obecnie najefektywniejszym sposobem na eksport ukraińskich produktów są połączenia kolejowe z Polską, Słowacją oraz Rumunią. Ukraina ma w planach wystosowanie próśb o użyczenie portu w Świnoujściu, a także portów w Litwie, Łotwie oraz w Estonii. Wszystkie materiały muszą tam przecież zostać przewiezione koleją.

Rola Polski


Czy wiedziałeś(-aś), że…

WYMIANA HANDLOWA MIĘDZY UKRAINĄ A UNIĄ EUROPEJSKĄ ORAZ WIELKĄ BRYTANIĄ WYNIOSŁA PONAD 12,6 MLD DOLARÓW? UNIA KUPOWAŁA GŁÓWNIE ZBOŻA. KRAJE SĄSIADUJĄCE Z UKRAINĄ (W TYM POLSKA) IMPORTOWAŁY ENERGIĘ ORAZ STAL.


– Dla naszych sąsiadów z Ukrainy stanowimy teraz port pierwszego wyboru. Nasi operatorzy są gotowi na zwiększone przeładunki, zarówno jeśli chodzi o ropę, węgiel, jak i eksport wielu towarów, które do tej pory przechodziły przez porty ukraińskie – deklaruje Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk.

– Po dwóch miesiącach od inwazji na Ukrainę nie widzimy jeszcze znacznego wzrostu przeładunku towarów z tego kierunku. Ale możemy się spodziewać dodatkowych 1–2 mln ton do końca roku – twierdzi Anna Drozd, rzecznik portu Gdańsk.

W drugiej połowie kwietnia Polska i Ukraina podpisały dokument zawierający zapisy o współdziałaniu przy eksporcie towarów ukraińskich do innych krajów, a także przy imporcie zasobów do Ukrainy. Polskie spółki mają być pośrednikami w handlu zagranicznym Ukrainy.

Źródła:

Wypowiedzi osób trzecich pochodzą z: