Polityka Jakości Krakowskich Zakładów Automatyki S.A.

Jakość, zapewnienie bezpieczeństwa to najważniejsze aspekty w działalności każdego przedsiębiorstwa. Polityka Jakości w Krakowskich Zakładach Automatyki wynika ze strategii rozwoju Grupy Kapitałowej KZA związanej z przemysłem kolejowym i jest filarem funkcjonowania oraz utrzymania pozycji firmy na rynku usług w infrastrukturze transportu lądowego, telekomunikacji i elektroenergetyki.

Priorytetem w działalności KZA S.A. jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu usług spełniających oczekiwania i potrzeby klienta, realizowanych terminowo, pozbawionych wad, a przez to będących rekomendacją dla dalszych kontraktów. Rynek usług realizowanych przez KZA S.A. ma charakter niszowy, wymaga też stosowania rozwiązań dedykowanych specjalnie dla niego.

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. realizują Politykę Jakości m.in. poprzez doskonalenie organizacji pracy pozwalającej zapewnić wysoką jakość świadczonych usług i optymalizację kosztów, czy systematyczne szkolenie wszystkich pracowników

przedsiębiorstwa w podstawach i metodach zarządzania jakością zgodnie z normami ISO serii 9001:2008 i IRIS.

Każdy pracownik Grupy KZA zna i odpowiada za postawione cele oraz zadania jakościowe firmy.

Więcej informacji o Polityce Jakości w Krakowskich Zakładach Automatyki S.A. można znaleźć na stronie: www.kza.krakow.pl.