Podsumowanie wakacji w kontekście przewozów kolejowych

Według danych UTK wakacje 2022 były rekordowe pod względem przewiezionych pasażerów. Dodatkowo czerwiec, lipiec i sierpień były wyjątkowo bezpiecznymi miesiącami na polskiej kolei.


Niniejszy tekst oraz dane pochodzą z: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19342,Rekordowe-i-bezpieczne-wakacje-na-kolei.html


W tegoroczne wakacje padł rekord liczby pasażerów w ostatnich 10 latach. Ze statystyki Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że od początku czerwca do końca sierpnia koleją w Polsce podróżowało aż 90,9 mln pasażerów. To wynik lepszy o 7,1 mln (8,5%) względem ostatnich rekordowych wakacji w przedpandemicznym 2019 roku.

Podsumowanie wakacji na kolei pokazuje, że pasażerowie coraz chętniej wybierają kolej jako alternatywę dla samochodu, autobusu, a nawet samolotu. Wpływ na to mają nie tylko krótsze czasy przejazdu pociągów czy unowocześnienie taboru, ale także rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa. Transport kolejowy stanowi bowiem jedną z najbardziej ekologicznych form podróżowania. Istotny wpływ na popularność kolei mają także zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze, w tym rosnące ceny paliw. Zachętą do podróżowania są także atrakcyjne oferty cenowe, w tym te skierowane do rodzin, małych i dużych grup.

Bezpieczniej na kolei

Dla systemu kolejowego wciąż dużym wyzwaniem są wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych, które stanowią ponad 70% wszystkich niebezpiecznych zdarzeń na liniach kolejowych. W większości odpowiadają za nie kierowcy i piesi, np. ignorując sygnalizację świetlną przed przejazdem albo wjeżdżając na przejazd bez zachowania zasad bezpieczeństwa. Tegoroczne wakacje upłynęły jednak pod tym względem spokojniej niż w latach ubiegłych. Od czerwca do sierpnia zanotowano 50 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W analogicznych miesiącach 2021 r. doszło do 61 wypadków.

Chcąc wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie liczby wypadków na terenach kolejowych oraz na przejazdach kolejowo-drogowych, Urząd Transportu Kolejowego prowadzi „Kampanię Kolejowe ABC II”. W ramach tego projektu realizowane są zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach na terenie całego kraju. Ważną rolę w tych działaniach odgrywa bohater kampanii – nosorożec Rogatek, który jest ogromną atrakcją dla najmłodszych. Podczas lekcji dzieci uczą się, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych, w pobliżu torów, na dworcach, peronach i podczas podróży pociągiem. W trakcie wakacji taką okazją do nauki bezpieczeństwa były pikniki wakacyjne organizowane przez UTK. W tym roku odbyły się już 4 imprezy plenerowe, a na grudzień zaplanowano kolejne duże wydarzenie edukacyjne. Oprócz tego do dzieci i dorosłych skierowano specjalne spoty emitowane w rozgłośniach radiowych, w telewizji, na platformach VOD, a także w mediach społecznościowych i dziennikach elektronicznych.

„Kampania Kolejowe ABC II” realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to druga edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, propagującej zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródła: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19342,Rekordowe-i-bezpieczne-wakacje-na-kolei.html