Podstawowe dane dotyczące polskich linii kolejowych

Ile jest w Polsce linii kolejowych? Jak dużo mamy przejazdów? Ile wynosi średnia gęstość sieci kolejowej? Urząd Transportu Kolejowego w swoim najnowszym raporcie odpowiada na wszystkie te pytania! Zapraszam do lektury!


Tekst pochodzi ze strony: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19158,Linie-kolejowe-w-Polsce-podstawowe-parametry.html


Jak podaje UTK:

Długość linii kolejowych w 2021 r. będących w eksploatacji wszystkich zarządców infrastruktury, zarówno normalnotorowych, jak i szerokotorowych, wyniosła 19 326 km. Jest to spadek w stosunku do danych odnotowanych w 2020 r. o 135 km. Długość linii kolejowych zelektryfikowanych wyniosła w 2021 r. 12 156 km. W porównaniu z 2020 r. długość linii zelektryfikowanych wzrosła o 108 km. Udział linii zelektryfikowanych w ogóle długości eksploatowanych linii w Polsce zwiększył się z 61,9% do 62,9%.

widok na tory kolejowe

Linie jednotorowe nadal stanowią większość linii kolejowych w Polsce – 53,8% linii eksploatowanych w 2021 r. Spośród 12 156 km długości linii zelektryfikowanych, 4078 km stanowiły linie jednotorowe, a pozostałe 8078 km linie dwutorowe. Długość zelektryfikowanych linii jednotorowych wyniosła 39,2% ogólnej długości linii jednotorowych (10 394 km). W przypadku linii dwutorowych stopień elektryfikacji jest większy i wynosi 90%, co oznacza, że na 8931 km zelektryfikowano 8 078 km linii dwutorowych. W najmniejszym stopniu linie kolejowe były zelektryfikowane w województwie podlaskim – 29,32%, zaś największy udział sieci zelektryfikowanej występował w województwach śląskim 92,09% i łódzkim 91,03%. Linie kolejowe w Polsce zasilane są napięciem stałym 3 kV DC. W ostatnich latach duża część infrastruktury przeszła modernizację np. w zakresie podstacji.

Poziom średniej gęstości

Poziom średniej gęstości linii kolejowych w 2021 r. utrzymał się na praktycznie tym samym poziomie co w 2020 r. i wyniósł 6,2 km/100 km2. Gęstość sieci kolejowej w poszczególnych województwach mierzona w długości linii (w km) na 100 km2 powierzchni w 2021 r. pozostała na podobnym poziomie. W 2021 r. udział linii o prędkości maksymalnej powyżej 160 km/h wyniósł 2,11% (wzrost o 0,01 punktu procentowego). Udział linii kolejowych o parametrach od 120 do 160 km to 15,14% (wzrost o 0,63 punktu procentowego). W przypadku prędkości od 80 do 120 km ich udział wyniósł 46,7% i wzrósł o 1 punkt procentowy. Spadki miały miejsce w przypadku linii z najniższymi dopuszczalnymi prędkościami.

Przejazdy i przejścia

Liczba przejazdów i przejść oraz rodzaj ich zabezpieczenia stanowią jeden z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu na liniach kolejowych. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. na czynnych liniach krajowej sieci kolejowej zarządzanej przez 13 zarządców infrastruktury funkcjonowały 12 172 przejazdy kolejowo-drogowe oraz przejścia dla pieszych. Przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A było 2 249, kategorii B – 1 510, kategorii C – 1 615, kategorii D – 5 461, kategorii E – 470, kategorii F – 867. W ostatnich latach obserwujemy trend spadkowy w poszczególnych kategoriach przejazdów ze względu na ich reklasyfikację lub likwidację.

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19158,Linie-kolejowe-w-Polsce-podstawowe-parametry.html