PKP SA dla rozwoju Internetu Rzeczy

PKP PLK SA dla rozwoju Internetu Rzeczy

4 października br. z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Cyfryzacji odbyła się  konferencja „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy w Polsce”. Przedstawiciel PKP S.A. wygłosił prezentację o zrealizowanych i planowanych inicjatywach w obszarze IOT.

Konferencja poświęcona była publicznemu finansowaniu start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają systemy i rozwiązania informatyczne związane z Internetem rzeczy, gdzie do dyskusji zaproszono przedstawicieli Rządu i ekspertów. Podczas konferencji  podkreślano znaczący wpływ nowych technologii na rozwój gospodarczy kraju.

Członek Zarządu PKP SA Mirosław Antonowicz zaprezentował zrealizowane inicjatywy dotyczące współpracy ze start-upami w obszarach Internetu rzeczy, w tym przeprowadzenie konkursu na rozwiązania innowacyjne czy realizację Obywatelskiej Burzy Mózgów w ramach programu GovTech Polska. Przedstawione zostały również realizowane inicjatywy m.in. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych, montażu infrastruktury Beacon na dworcach, udział w projekcie Shift2Rail czy innowacji w obszarze logistyki.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP SA