PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestują w edukację przyszłych kolejarzy

06

Od 2 września w kilkudziesięciu szkołach w całym kraju rozpoczęli edukację przyszli kolejarze.

Po ukończeniu edukacji obecni uczniowie, a przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, kolejowi specjaliści dróg i mostów oraz elektroenergetycy transportu szynowego w przyszłości mogą pracować w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Zarządca infrastruktury funduje dla uczniów stypendia oraz zapewnia specjalistyczne praktyki zawodowe. PLK współpracują obecnie z 42 placówkami. Klasy kształcące przyszłych pracowników kolei są m.in. w szkołach w: Olsztynie, Ełku, Siedlcach, Wrocławiu, Łodzi, Dęblinie, Poznaniu i Bydgoszczy.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują z 42 szkołami, stawiając sobie za cel wykształcenie profesjonalnie przygotowanych pracowników i zapewnienie płynnego przekazywania wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Opracowano na podstawie informacji prasowej Grupy PKP.