PKP podczas epidemii koronawirusa

 

Przedstawiciele PKP PLK zapewniają, że w czasie epidemii koronawirusa sytuacja finansowa spółki pozostaje stabilna, a PKP kontynuuje prowadzone inwestycje.

Grupa PKP podejmuje działania w celu utrzymania zatrudnienia na dotychczasowym poziomie, chociaż ograniczenie działalności dotknęło również niektórych spółek kolejowych. Jak przyznają przedstawiciele Grupy, przewoźnicy pasażerscy będą potrzebowali dodatkowego wsparcia finansowego, by powrócić do pracy przewozowej sprzed pandemii. Będą również musieli znacznie poszerzyć standardy utrzymania higieny i bezpieczeństwa. Podkreślają też, że inwestycje prowadzone przez spółki Grupy będą bardzo ważnym elementem ożywienia gospodarki podczas jej odmrażania i po zakończeniu epidemii. Jak zapewniają szefowie spółki, obecnie sytuacja finansowa PKP S.A. jest stabilna, jednak z faktu, że kolej jest częścią systemu gospodarczego, wynika wiele zależności.

Mimo trwającego nadal stanu pandemii spółki działające w branży kolejowej, jak Krakowskie Zakłady Automatyki SA, kontynuują prace, zachowując maksymalne środki higieny i zapewniając bezpieczeństwo swoim pracownikom.

Opracowano na podstawie informacji prasowych Grupy PKP SA.