PKP – Działania dla bezpieczeństwa

W kilku poprzednich wpisach wspominałem o różnych aspektach monitoringu na kolei – na jakie kwestie zwraca się uwagę, jakie dane się zbiera i jak się je wykorzystuje, jak pomaga on w zarządzaniu infrastrukturą kolejową. Nie można jednak zapomnieć, że taki monitoring wpływa także na poprawę standardów bezpieczeństwa. Pozwala na przykład zaplanować konieczne inwestycje w miejscach, gdzie wymagają tego warunki bezpieczeństwa. Co jeszcze robi PKP, byśmy czuli się bezpiecznie, podróżując pociągiem?

PKP organizuje wiele działań dla bezpieczeństwa na kolei. Wśród działań, prowadzonych w ramach akcji „Bezpieczny Przejazd – Szlaban na Ryzyko” warto wymienić: symulacje wypadków, konkursy, happeningi, prelekcje dla dzieci, patrole Straży Ochrony Kolei w terenie oraz kampanie informacyjne w mediach, na plakatach i ulotkach. Wszystko po to, by na przejazdach i terenach kolejowych było bezpieczniej. Kampania ta była jedną z największych w Europie. W 2015  roku w Brukseli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały wyróżnione za zwiększanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (EKBRD). Jest to największa platforma obywatelska w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzona przez Komisję Europejską.

Choć w kwestii poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych zrobiono już wiele, nadal potrzeba wzmożonych działań zarówno jeśli chodzi o edukację społeczeństwa, jak i modernizację samych przejazdów, by zauważyć znaczącą poprawę negatywnych statystyk w tym zakresie.