Pierwsza w Polsce lokomotywa z napędem wodorowym w eksploatacji!

Dr inż. Ignacy Góra, prezes UTK, wystawił certyfikat dopuszczenia do eksploatacji w celu przeprowadzenia prób eksploatacyjnych dla pierwszej lokomotywy zasilanej wodorem w Polsce. Lokomotywa typu 6Dn, będąca modernizacją modelu SM42 przez firmę PESA Bydgoszcz, została wyposażona w innowacyjny napęd wodorowy.

To wyjątkowy przypadek dopuszczenia do eksploatacji tego rodzaju pojazdu. Zarówno techniczne specyfikacje interoperacyjności (TSI), jak i krajowe przepisy techniczne opisane w Liście Prezesa UTK, nie uwzględniają wymagań dotyczących pojazdów kolejowych z napędem wodorowym w zakresie instalacji wodorowej.

Podczas modernizacji, wykonawca odpowiedzialny za instalację wodorową oraz zbiornik zastosował procedurę opisaną w załączniku V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem, a także zmiany dyrektywy 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 35 04.02.2009 r.). Ta metoda potwierdza jakość i techniczne rozwiązanie zastosowane dla instalacji wodorowej.

– Cieszę się, że mogłem podpisać dopuszczenie do eksploatacji dla pierwszej wyprodukowanej w Polsce lokomotywy z napędem wodorowym. Ten przypadek był szczególny, bo zarówno europejskie jak i krajowe przepisy nie określają wymagań dla napędu wodorowego w pojeździe kolejowym. Dlatego dla UTK było to bardzo ciekawe doświadczenie. Mam nadzieję, że pojazdów kolejowych o napędzie wodorowym będzie przybywać, bo dzięki temu kolej staja się bardziej przyjazna dla środowiska – powiedział dr inż. Ignacy Góra.

Lokomotywa SM42-6Dn jest wyposażona w zero emisyjny napęd wodorowy. Za wytwarzanie energii odpowiedzialne są dwa ogniwa o łącznej mocy 170 kW.

– Poprzez baterię trakcyjną zasilają one cztery asynchroniczne silniki trakcyjne o mocy 4x180kW, co pozwala na rozwijanie prędkości do 90 km/h. Wodór pobierany jest ze zbiorników o łącznej pojemności 175kg. Jedno tankowanie pozwala na dobową pracę manewrową lokomotywy – czytamy w komunikacie PESA.

Wodór – ekologiczny czy nie?

W procesie elektrolizy, przy wykorzystaniu elektrolizerów, woda destylowana i energia elektryczna są przekształcane w wodór i tlen. Za pomocą zaledwie 9 kg wody i energii można uzyskać 1 kg wodoru i 8 kg tlenu, bez generowania jakichkolwiek odpadów. Przez odwrócony proces, z wodoru i tlenu można otrzymać prąd i wodę.

Produkcja wodoru jest wysoce ekologiczna, gdyż może korzystać z nadwyżek energii generowanych przez źródła odnawialne. Za pomocą elektrolizerów opartych na ogniwach PEM, nowoczesne instalacje wodorowe osiągają obecnie efektywność nawet do 60%. Oznacza to, że wykorzystując 1 kWh energii do produkcji wodoru, można otrzymać 0,6 kWh prądu oraz dodatkowe ciepło, które również może zostać wykorzystane.

Niestety, obecnie większość wodoru jest wytwarzana z paliw kopalnych, a nie ze źródeł odnawialnych. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy wodór może być paliwem przyszłości, konieczne jest propagowanie jego produkcji przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Źródła: Lokomotywa z napędem wodorowym dopuszczona do eksploatacji – Aktualności – Urząd Transportu Kolejowego (utk.gov.pl)

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji lokomotywy wodorowej PESA – EV-INFO | Pojazdy Elektryczne

Polska kolej zasilana wodorem? Pierwsza lokomotywa z tym napędem została dopuszczona do eksploatacji – ŚwiatOZE.pl (swiatoze.pl)

Wypowiedzi osób trzecich pochodzą z: Polska kolej zasilana wodorem? Pierwsza lokomotywa z tym napędem została dopuszczona do eksploatacji – ŚwiatOZE.pl (swiatoze.pl)