Patronka kolejarzy – św. Katarzyna Aleksandryjska (cz. 1.)

 

Patronką kolejarzy nieprzypadkowo została wybrana św. Katarzyna Aleksandryjska. Urodzona około 289 roku w Aleksandrii Katarzyna córka króla Kustosa słynęła z wielkiej urody i otrzymała wszechstronne wykształcenie, a o jej rękę na próżno ubiegali się najznakomitsi obywatele miasta, gdyż złożyła śluby dozgonnej czystości. Katarzyna była chrześcijanką i starała się przyciągać ludzi do wiary używając argumentów, których nie byli w stanie obalić przeciwnicy chrześcijaństwa.

Najdłuższe i najbardziej krwawe prześladowania Kościoła miały miejsce za panowania cesarza Dioklecjana. Szczególną nienawiść wobec chrześcijan żywił władca wschodniej części Imperium Rzymskiego Maksymilian, który przybył do Aleksandrii, by osobiście dopilnować realizacji prześladowczych edyktów. Pojmał Katarzynę i rozkazał jej złożyć ofiarę bożkom. Jej odpowiedź, że jest tyko jeden Bóg i tylko Jemu może służyć i składać ofiary, rozwścieczyła Maksymiliana.