Pasażerski Model Transportowy CPK

W grudniu dwa lata temu  Centralny Port Komunikacyjny opublikował i udostępnił Pasażerski Model Transportowy CPK. wraz z sieciową prognozą ruchu. Dzisiaj tym nowoczesnym narzędziem dysponuje ponad 30 instytucji!

– PMT pozwoli na wiarygodną i spójną dla obszaru całej Polski prognozę zmian, jakie przyniesie realizacja inwestycji CPK. Dzięki PMT rozwiązania techniczne przygotowywane przez nas i innych inwestorów będą „szyte na miarę”, czyli dostosowane do realnych przyszłych potrzeb transportowych – mówił podczas pokazu PMT Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Co to jest PMT, czyli Pasażerski Model Transportowy?

Jak możemy przeczytać na stronie CPK: PMT jest 4-stopniowym modelem międzygałęziowym, a więc obejmującym różne środki transportu co daje możliwość uwzględniania ich komplementarności. Z drugiej strony, pozwala na analizy konkurencyjności  transportu kolejowego wobec transportu drogowego czy też lotniczego.

Dzięki temu, istotną cechą modelu jest możliwość analizy przepływów pasażerskich w transporcie zbiorowym w porównaniu z prognozowanym natężeniem indywidualnego ruchu drogowego. Pasażerski Model Transportowy został zbudowany w środowisku PTV VISUM, które jest wykorzystywane przez wielu wiodących przewoźników i zarządców infrastruktury (m.in.: w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Holandii). Prace zostały zrealizowane wspólnie przez ekspertów Databout (dawniej WYG International) oraz CPK i koncentrowały się na znaczącej rozbudowie modelu opracowanego uprzednio w PKP PLK S.A.

Więcej na: https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/kolej/pasazerski-model-transportowy


Wkrótce po premierze PMT okazało się, że stało się ono narzędziem szeroko stosowanym w planowaniu inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Gdzie PMT się sprawdza? M.in. w:

  • PKP PLK,
  • GDDKiA,
  • PKP Intercity,
  • ŁKA,
  • Arrivie RP,
  • Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT),
  • Polskiej Akademii Nauk (PAN),
  • Politechnice Poznańskiej,
  • Instytut Kolejnictwa.

Z prognoz wykonanych przy pomocy PMT, po uruchomieniu Portu Solidarność i oddaniu do użytku nowych linii kolejowych można spodziewać się blisko dwukrotnego wzrostu liczby pasażerów do 2050 r. – do 120 mln pasażerów rocznie w kolejowym transporcie dalekobieżnym (95 mln pasażerów w pociągach kategorii Intercity i 25 mln w regionalnych ekspresach). Porównując – w 2019 roku spółka PKP Intercity przewiozła ok. 49 mln pasażerów.

Co najważniejsze, narzędzie jest ciągle rozwijane i aktualizowane o nowe dane, np. najnowszy model PMT w wersji 1.3 w pełni odzwierciedla wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 na drogach krajowych wykonanego przez GDDKiA. PMT został zbudowany w środowisku PTV VISUM, które jest wykorzystywane przez największych przewoźników w: Niemczech, Austrii, Szwajcarii czy Holandii.

Źródła: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pasazerski-model-transportowy-cpk-narzedzie-do-planowania-inwestycji–kolejowych-coraz-bardziej-powszechne-107881.html

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/kolej/pasazerski-model-transportowy