Oszczędzanie energii na polskiej kolei

Podniesienie cen prądu i najpopularniejszych rodzajów energii nie będzie mocno oddziaływać na kolej, jeśli polskie koleje zachowają proekologiczne tendencje. Przede wszystkim warto nadmienić stopniowe przechodzenie na OZE i eco-driving.

Główny dostawca energii dla branży, PKP Energetyka, mówi o dynamicznej sytuacji na rynku energii. Rosną koszta związane z energią elektryczną, co za tym idzie rosną ceny kursów i opłaty dodatkowe. PKP Intercity i inne polskie spółki żądają od rządu dotacji do obsługiwanych połączeń. Przewoźnicy nagłaśniają problem, z jakim muszą się borykać.

Program „Zielona Kolej”

– Wspólnie z klientami staramy się aktywnie szukać rozwiązań – mówi Katarzyna Koper, dyrektor Biura Relacji Zewnętrznych PKP Energetyka. Wskazuje tu na trzy czynniki, które w jej opinii zmniejszają ryzyko cenowe po stronie zamawiającego i dostawcy:

  • długość okresu obowiązywania umowy,
  • rodzaj zamawianej energii (konwencjonalna bądź pochodząca ze źródeł odnawialnych),
  • optymalizacja jej zużycia.

Katarzyna Koper tłumaczy, że im dłuższy jest kontrakt, tym dostawca ma większą możliwość zarządzania ryzykiem związanym z dynamiką cen na hurtowym rynku energii. Przekłada się to na zdecydowanie lepsze warunki cenowe dla odbiorcy usług.

Branża kolejowa rozpoczęła również realizację programu „Zielona Kolej”.


Program Zielona Kolej został stworzony przez branżową inicjatywę Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), a jego celem jest to, by do 2030 r. 85% energii zasilającej kolej w Polsce pochodziło z OZED. Do 2025 r. ten udział powinien wynieść ok. 50%. Głównymi podmiotami zasilającymi mają być elektrownie wiatrowe i solarne.


Zmiana konsumpcji energii z tej tradycyjnej na OZE, spowoduje mniejszą zależność kolei od energii elektrycznej. Finalnie przełoży się to na mniejsze koszty działania infrastruktury kolejowej.

Oszczędzanie energii już dzisiaj

Przewoźnicy coraz częściej stosują też zasady tzw. eco-drivingu czy rekuperację (zwrotu energii do sieci trakcyjnej w czasie hamowania pociągu). Technologię tę stosuje się nie tylko na kolei, jest również bardzo popularna w nowych samochodach elektrycznych i hybrydowych. Działania polskich kolei przyniosły już 13,6 gigawatogodzin oszczędności wg szacunków przedstawicieli prasowych PKP Energetyka. W ostatnich latach branża kolejowa podjęła bardzo duże wysiłki w kierunku zwiększenia swojej efektywności energetycznej i niezależności względem konwencjonalnych źródeł energii.

Centrum Efektywności Energetycznej Kolei mocno przyczyniło się do proekologicznego kierunku w jakim zmierza polska kolej. Wspomniany program „Zielona Kolej” zakłada docelowo stuprocentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w miksie energetycznym branży. – Warto zauważyć, że w styczniu ŁKA została pierwszym przewoźnikiem w Polsce, który podpisał kontrakt gwarantujący określony wolumen dostaw energii pochodzącej z OZE. Dzięki temu łódzkie koleje będą pionierami w tak dużym korzystaniu z OZE.

Wypowiedzi osób publicznych pochodzą z: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-energetyka-presja-cen-pradu-na-kolei-zmniejszy-sie-wraz-z-wdrazaniem-rozwiazan-ekologicznych-105395.html

Źródło: https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pkp-energetyka-presja-cen-pradu-na-kolei-zmniejszy-sie-wraz-z-wdrazaniem-rozwiazan-ekologicznych-105395.html