Optymizm przedsiębiorców

Przedsiębiorców działających na rynku przewozów towarowych łączy optymizm – ponad 50% z nich twierdzi, że sektor kolejowych przewozów towarowych będzie się rozwijał, a 80% jest przekonanych, o, że rynek będzie się rozwijał w kierunku przewozów intermodalnych.

Przewoźnicy, wyrażając opinie na temat rynku kolejowych przewozów towarowych, wskazują na:

  • zbyt małą interwencję państwa w rozwój kolei w szczególności w segmencie intermodalnym,
  • problemy operacyjne związane z modernizacjami oraz budową linii kolejowych.

Część przedsiębiorców, którzy uzyskali licencje przewozowe, nie podjęła jeszcze działalności operacyjnej. Powodowane jest to między innymi problemami związanymi z trudnością rozpoczęcia i prowadzenia działalności przewoźnika kolejowego, organizacji odpowiednich zasobów technicznych czy personalnych.

Część z nich podjęła decyzji o zawieszeniu czy wygaszeniu licencji. Nie bez znaczenia jest również sytuacja spowodowana pandemią, z jaką cały rynek mierzy się od początku 2020 r. Niektóre podmioty, po próbie samodzielnej realizacji przewozów, powróciły do dotychczasowych rozwiązań logistycznych opartych na korzystaniu z usług zewnętrznych w ramach realizacji przewozów kolejowych.

Pomimo dużej konkurencji na naszym rynku można stwierdzić, że proces liberalizacji przechodzi w Polsce bardzo sprawnie i rynek towarowych przewozów kolejowych w naszym kraju jest konkurencyjny, a wręcz pozostajemy jednym z liderów na europejskiej sieci kolejowej.

Na podstawie informacji Urzędu Transportu Kolejowego – https://www.utk.gov.pl/