O bezpieczeństwie na łamach „Magazynu Kultury Bezpieczeństwa”

O tym że bezpieczeństwo na kolei to bardzo ważny temat, nie trzeba nikogo przekonywać. Bezpieczeństwo pracowników kolei, pasażerów oraz osób postronnych powinno stać na pierwszym miejscu w zadaniach realizowanych przez przedsiębiorstwa kolejowe, jak i przez nas. Dlatego bardzo cieszy publikacja darmowego czasopisma poświęconego temu tematowi.

Już po raz trzeci raz UTK opracowało „Magazyn Kultury Bezpieczeństwa”. Najnowsza publikacja zawiera szereg artykułów związanych z m.in.

 • innowacją i techniką;
 • bezpieczeństwem w ujęciu systemowym;
 • działaniami edukacyjnymi;
 • kulturą bezpieczeństwa w praktyce;
 • programami kształcenia i działalności uczelni wyższych związanymi z transportem kolejowym.

Autorzy i wydawcy dbają o to, by treści zawarte w magazynie korespondowały z aktualną sytuację na rynku transportu kolejowego i poruszały ważne dla branży tematy. Dlatego w najnowszej publikacji nie zabrakło segmentu poświęconego zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa kolei, sytuacji kryzysowych, zarządzania i ewakuacji.

W „Magazynie Kultury Bezpieczeństwa” UTK znalazły się artykuły o:

 • Centrum Monitorowania Alarmów,
 • Inwestycjach CPK,
 • programach kształcenia i działalności szkół oraz uczelni wyższych,
 • automatyce w służbie bezpieczeństwa na kolei,
 • systemach pomiarowych,
 • kształceniu kadr w Polsce
 • zarządzaniu systemem kolejowym.

Ze względu na swoją objętość tegoroczny „Magazynie Kultury Bezpieczeństwa” zapewni lekturę na wiele godzin.

Wiedza zawarta w tej publikacji to kolejny element, który pozwala na wzbogacenie naszej kultury bezpieczeństwa, a wcielenie w życie opisanych rozwiązań może być krokiem milowym w kierunku podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – we wstępie do wydawnictwa pisze dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.


Wszystkich moich Czytelników i całe środowisko kolejowe zachęcam do zapoznania się z tym czasopismem. Bądźmy świadomi problemów z jakimi musi mierzyć się kolej i dbajmy o swoje bezpieczeństwo!

Magazyn w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej Urzędu Transportu Kolejowego w zakładce Wydawnictwa Kultury Bezpieczeństwa.

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/19664,Magazyn-Kultury-Bezpieczenstwa-2022.html