Nowy numer „KZA Express” już dostępny – ekologia, bezpieczeństwo, inwestycje

O czym można przeczytać w najnowszym numerze „KZA Express”? Jak wyglądają zmiany na polskiej kolei? Co z funkcjonowaniu terminali, pociągów itp. zmienił rok 2021? Jakie są perspektywy na rok 2022?

W najnowszym numerze „KZA Express” 02(18)2021, czasopisma poświęconego kolei, można przeczytać o:

  • prognozach dotyczących zwiększenia udziału kolei w logistycznych łańcuchach dostaw,
  • zapewnieniu bezpieczeństwa na kolei w kontekście historycznym,
  • wypadkach na kolei w roku 2020,
  • technologiach komunikacyjnych pomocnych w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie kolejowym,
  • ekologii i ekologicznym transporcie kolejowym,
  • planach inwestycyjnych PKP PLK,
  • inwestycjach kolejowych CPK.

„KZA Express” to półrocznik, który ukazuje się od 2008 r. dzięki wysiłkom Krakowskich Zakładów Automatyki. Magazyn dotyczy nie tylko KZA, ale też tematyki kolei polskiej i światowej. Czytelnicy dzięki licznym fotoreportażom, felietonom i tekstom eksperckim mogą lepiej zgłębić zagadnienia branżowe.

Na łamach „KZA Express” 02(18)2021 przeczytamy także o przemianach na kolei w obliczu kryzysu klimatycznego oraz o tym, jak wpłyną one na transport kolejowy. Szerzej na ten temat wypowiedział się redaktor naczelny tomu, Dariusz Wajs:


(…) Przyjrzyjmy się założeniom polityki Unii Europejskiej oraz postanowieniom szczytu z Glasgow, które dotyczą transportu kolejowego. Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków, aby dostosować politykę UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r. Takie obniżenie poziomu emisji w najbliższej dekadzie to zasadniczy warunek, który może sprawić, by Europa do 2050 r. stała się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu. To pozwoli wprowadzić w życie Europejski Zielony Ład. Wnioski Komisji stanowią narzędzia prawodawcze, które służą realizacji celów zawartych w europejskim prawie o klimacie oraz gruntownej transformacji gospodarki państw Unii Europejskiej. Transport kolejowy to najbardziej zrównoważony środek transportu. Dla przykładu: według danych Europejskiej Agencji Środowiska w 2017 r. tylko 0,5% całkowitej unijnej emisji gazów cieplarnianych pochodziło z sektora kolejowego. Oznacza to potrzebę przeniesienia z dróg na tory zarówno przewozów pasażerskich, jak i towarowych. Jest to niewątpliwie przesłanka optymistyczna dla perspektywy rozwoju transportu kolejowego w Polsce.

Spójrzmy teraz, co oznacza walka z kryzysem klimatycznym dla transportu kolejowego. Jesteśmy tuż po konferencji klimatycznej ONZ COP26. Jakie są konkluzje szczytu?

Szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow był kolejną okazją do przyjęcia bardziej ambitnych strategii i celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Czy porozumienia i deklaracje z Glasgow przybliżają świat do szybszego odchodzenia od paliw kopalnych, których znaczna część jest zużywana przez transport, ale w znikomym stopniu przez sektor kolejowy? (…)


Więcej znaleźć można na: https://feniksmedia.pl/publikacje/kza_express/18/. Serdecznie zapraszam!