Nowy czy zmodernizowany? – pytanie o polską kolej

Przerywając na chwilę cykl o najciekawszych i najważniejszych pociągach w historii, chciałbym wrócić do kwestii bardziej współczesnych i związanych z aktualnymi problemami w branży kolejkowej.

Pytanie „nowy czy zmodernizowany” w odniesieniu do taboru szynowego, a w szczególności do kolejowego, jest ciągle aktualne. Odpowiedź na tak postawione pytanie jest z pozoru oczywista i brzmi: to zależy od aktualnego stanu posiadania przewoźnika zamierzającego w sposób konkurencyjny prowadzić i rozszerzać swoje usługi oraz od jego możliwości i zapobiegliwości w pozyskiwaniu środków finansowych, zarówno na modernizacje, jak i na zakupy.

Drugim aspektem, ale oczywiście niemniej ważnym, jest poziom techniczny tych pojazdów wynikający głównie z daty opracowania ich konstrukcji oraz z okresu ich eksploatowania.

To dwie najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę, gdy myśli się o modernizowaniu kolei lub robieniu innych inwestycji. Istotną decyzją jest także wybór wykonawcy inwestycji. Szeroką gamą produktów i ofertą usług dysponują Krakowskie Zakłady Automatyki.