Nowoczesne systemy łączności. Nowy standard telekomunikacyjny w transporcie kolejowym, cz. 4

Nowe możliwości

Sieć GSM-R w pełni zaspokaja obecne potrzeby komunikacji głosowej i transmisji danych dla kolei. Jaka więc będzie korzyść z uzyskania doskonalszego narzędzia o znacznie większej prędkości? Prawdopodobnie nowe możliwości zostaną wykorzystane na potrzeby transmisji sygnału wideo i umożliwią projektowanie nowych usług bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu pociągów. Trwają przecież zaawansowane badania nad pociągami autonomicznymi czy sterowanymi zdalnie.

Dodatkowe zalety techniczne to także możliwość realizowania nowych projektów biznesowych – usług, które mogą zwiększyć atrakcyjność kolei i skłonić firmy spedycyjne do zwiększania udziału przewozów kolejowych w ich portfolio. W pewnym sensie wygląda to tak: rozwój technologii wymusił wielką modyfikację sieci łączności na kolei. Będzie ona kosztowna i pracochłonna, ale przynajmniej część tych kosztów będzie można zrekompensować, wykorzystując nowe właściwości sieci.

Biznes zazwyczaj dobrze sobie z tym radzi: jeśli pojawia się nowa przestrzeń do działania, to prędzej czy później zostanie ona zagospodarowana. Jest dość prawdopodobne, że wśród licznych pomysłów znajdzie się kilka unikalnych – takich, które popchną do przodu całą branżę kolejową.

Piotr Kołaczek

Autor artykułów z zakresu automatyzacji, robotyki i Przemysłu 4.0, twórca opracowań dla Mitsubishi Electric – globalnej marki z branży elektrotechnicznej