Nowoczesne systemy łączności. Nowy standard telekomunikacyjny w transporcie kolejowym, cz. 2

Stan sieci GSM-R

Dotychczas w Europie sieć GSM-R zapewnia łączność na torach o sumarycznej długości 150 tys. km (na całym świecie jest to ponad 230 tys. km). Standard potwierdził swoją skuteczność i niezawodność i został zaimplementowany także poza Unią Europejską, w tym w Chinach, Indiach i Australii. Jego popularność wynika między innymi z faktu, że bazuje on na „cywilnym”, doskonale znanym standardzie telefonii komórkowej. Na rynku działa wielu producentów urządzeń niezbędnych do budowy GSM-R oraz firm posiadających doświadczenie we wdrażaniu tego systemu.

Pierwsze porozumienie w sprawie budowy sieci GSM zawarto w 1987 roku w Kopenhadze. Podpisali się pod nim przedstawiciele 13 państw. Pierwsze połączenie w tym systemie poza laboratorium wykonano 1 lipca 1991 roku. Od tego czasu minęły 32 lata – wystarczająco dużo, aby dogłębnie poznać system, zanim się zestarzeje. W międzyczasie pojawiały się jego kolejne wersje o coraz większych możliwościach, rosła prędkość transmisji danych, aż w końcu stało się to, co nieuniknione: zapowiedziano likwidację sieci GSM 2G oraz 3G. Co ciekawe, w niektórych miejscach sieci 3G znikną pierwsze (na przykład w Szwecji planowo ma to nastąpić w 2024 roku), podczas gdy sieci 2G będą pracowały rok dłużej – do 2025 roku.

Teoretycznie wyłączenie standardów 2G i 3G nie musi oznaczać śmierci opartego na nich kolejowego GSM-R, który funkcjonuje równolegle, korzystając z własnej infrastruktury. Rzecz w tym, że wraz z wycofaniem się operatorów telefonii komórkowej zainteresowanie „wczesnym systemem GSM” stracą także producenci urządzeń i oprogramowania. Wytwarzanie podzespołów i wydawanie kolejnych wersji programów do zarządzania urządzeniami i siecią wyłącznie na potrzeby kolei spowodowałoby drastyczny wzrost kosztów utrzymania i rozbudowy infrastruktury GSM-R.

Piotr Kołaczek

Autor artykułów z zakresu automatyzacji, robotyki i Przemysłu 4.0, twórca opracowań dla Mitsubishi Electric – globalnej marki z branży elektrotechnicznej