Nowoczesne rozwiązania w branży automatyki kolejowej

Jak wygląda kwestia nowoczesnych rozwiązań w branży automatyki kolejowej w Polsce? Chciałbym się zająć tym tematem z bardzo istotnej perspektywy – prawa unijnego.

Branża automatyki kolejowej a dyrektywy Unii Europejskiej

Od strony prawnej do wdrażania nowych technologii obligują Polskę normy i dyrektywy Unii Europejskiej, od strony praktycznej zaś umożliwiają to nowoczesne rozwiązania w branży automatyki kolejowej. Narzędzie dzięki, któremu można usprawnić kolej to ERTMS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym) opierający się na automatyce. Zastosowanie tego systemu pozwoli na wprowadzenie pociągów dużych prędkości. Oprócz poprawy szybkości i komfortu podróży pociągiem, nowoczesne rozwiązania w automatyce wpływają także na zwiększenie bezpieczeństwa.

Współpraca w instytucjami UE jest w branży automatyki kolejowej codziennością. Krakowskie Zakłady Automatyki od lat korzystają z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – dla przykładu w 2015 r. KZA rozpoczęły realizację projektu „Inteligentny System Wspomagania Decyzji dla poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz minimalizacji kosztów cyklu życia infrastruktury kolejowej”.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o programie, zapraszam do źródła: http://www.kza.krakow.pl/info,nasze-projekty,44.htm