Muzea kolejnictwa w Polsce – Śląsk parowozami stoi

Śmiało można powiedzieć, że Śląsk to zagłębie muzeów kolei. W Jaworzynie Śląskiej ukryte jest bowiem kolejne – Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa.

Obecnie w posiadaniu muzeum, zlokalizowanego na terenie historycznej parowozowni w Jaworzynie Śląskiej (2,5 ha terenu) oraz nowego oddziału w Dzierżoniowie, znajduje się 49 lokomotyw parowych, spalinowych i elektrycznych, 56 wagonów osobowych i towarowych. Kolekcja ta stanowi jedyny tak duży zbiór zabytków techniki kolejowej w Polsce. Muzeum podejmuje też wiele innych działań. Największym realizowanym przez muzeum projektem jest Gala Parowozów. To wyjątkowy projekt, prezentujący czynne, zabytkowe parowozy, organizowany każdego roku, począwszy od 2000 r. W zeszłorocznej edycji uczestniczyło 6 lokomotyw parowych i przeszło 12 tys. odwiedzających, co sprawia, że Gala Parowozów 2015 była największym wydarzeniem promującym zabytki techniki kolejowej w tej części Europy i jednym z największych w Polsce.

Cenna infrastruktura

Interesujące eksponaty gromadzi Parowozownia Skierniewice. Placówka prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. PSMK pozyskuje elementy infrastruktury o znacznej wartości historycznej (w tym również urządzenia srk), które w wyniku prowadzonych remontów i modernizacji likwiduje spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Parowozownia stara się eksponować urządzenia sterowania ruchem kolejowym w stanie czynnym. Oprócz urządzeń srk, Parowozownia zebrała szereg urządzeń przewodowej łączności kolejowej, zarówno ogólnoeksploatacyjnej, jak i ruchowej, w tym sprzętu komutacyjnego różnych typów (m.in. Siemens Eb-5, CK-20, CK-60) i teletransmisyjnego. Aktualnie trwa przygotowanie ekspozycji, która przewiduje eksponowanie w stanie czynnym central typu Siemens Eb-5 i Strowger FT-200, jak również urządzeń teletransmisyjnych, w tym telefonii nośnej.