Monitoring infrastruktury kolejowej

Ostatnio dość długo zajmowałem się tematem bocznic kolejowych jako jednego z istotnych elementów infrastruktury kolejowej. Teraz chciałbym poruszyć temat tego, jak monitoring pomaga utrzymać  ją we właściwym stanie technicznym, co jest gwarantem bezpieczeństwa i sprawnego prowadzenia ruchu pociągów.

Konieczność wdrożenia odpowiednich narzędzi i metod oceny stanu technicznego narzucają odgórnie przepisy międzynarodowe, nakazujące podmiotowi odpowiedzialnemu za utrzymanie dróg kolejowych spełnienie określonych standardów. Można wprowadzić określenie pojęcia paszportów, które są swoistymi certyfikatami zarówno dla całych odcinków, jak też pojedynczych elementów, wchodzących w skład poszczególnych warstw infrastruktury.

W celu zbierania danych, diagnozowania oraz analizy stanu technicznego infrastruktury kolejowej i prowadzenia wspomnianych paszportów, wszystkie jej elementy możemy podzielić na podsystemy (warstwy), które defragmentujemy, zagłębiając się w coraz bardziej szczegółowe i pojedyncze elementy, w zależności od potrzeby ich wyodrębnienia.

Sprawny monitoring infrastruktury kolejowej wymaga odpowiednich narzędzi. Systemów sterowania ruchem kolejowym (stacyjne i liniowe komputerowe, komputerowo-przekaźnikowe i przekaźnikowe) czy urządzenia kontrolno-pomiarowe – ich montażem zajmują się Krakowskie Zakłady Automatyki.