Monitoring infrastruktury kolejowej – zarządzanie infrastrukturą

Od kilku wpisów zajmuję się tematyką monitoringu infrastruktury kolejowej. Wspomniałem już, dlaczego warto go stosować, jakie dane należy zbierać (i jakie warunki muszą one spełniać) i jak je wykorzystywać. Ważnym ogniwem w systemie monitorowania infrastruktury kolejowej jest budowa systemu wspomagającego zarządzanie infrastrukturą.

Do monitorowania stanu elementów drogi kolejowej w układzie pojazd szynowy – tor w zakresie zewnętrznej infrastruktury informatycznej wyodrębniono następujące cele:

  • Zbieranie informacji dotyczących wybranych parametrów wagonu i toru z zainstalowanych jednostek akwizycji danych.
  • Określenie stanu toru na podstawie informacji przesłanych z jednostki akwizycji danych.
  • Określenie stanu wagonu na podstawie informacji przesłanych z jednostki akwizycji danych.
  • Udostępnianie danych dotyczących stanu wagonu, toru.
  • Natychmiastowe udostępnienie danych dotyczących alarmów i ostrzeżeń celem poprawy bezpieczeństwa.
  • Umożliwienie podejmowania działań interwencyjnych i zapobiegawczych.
  • Wspomaganie procesów zarządczych.
  • Powiązanie diagnostyki kolejowej z systemami oceny stanu urządzeń oraz z systemami remontowymi przewoźników kolejowych i zarządcy infrastruktury kolejowej.
  • Określenie stanu poszczególnych elementów infrastruktury na podstawie porównania parametrów technicznych z wykonanych pomiarów diagnostycznych z wartościami normatywnymi (dopuszczalnymi), z generowaniem ostrzeżeń i dodatkowych informacji dla kierownictwa.
  • Ogólna ocena stanu infrastruktury na podstawie programów z urządzeń pomiarowych lub opracowanie własnego algorytmu oceny bądź wykorzystanie dostępnych modułów wiedzy.