Monitoring infrastruktury kolejowej – algorytmy i procedury

Odpowiednio prowadzone monitorowanie i diagnostyka infrastruktury kolejowej to klucz do obniżenia kosztów jej utrzymania, gdyż odpowiednia częstotliwość tych czynności gwarantuje adekwatną reakcję w danym momencie. Wcześnie rozpoznawane, nawet drobne odstępstwa od norm, które chwilowo nie wpływają w istotny sposób na prowadzenie ruchu, umożliwiają prawidłową reakcję lub natychmiastową naprawę, bez uciążliwości w postaci ograniczeń lub wyłączeń.

Dla systemu opracowano diagramy przepływu danych oraz algorytmy i procedury dotyczące oprogramowania jednostki serwera. Algorytmy podzielono na cztery grupy, w których zdefiniowano i opisano procesy i procedury postępowania.

Zarządzanie zarejestrowanymi sygnałami

 • proces przyjęcia danych z JAD (Jednostki Akwizycji Danych) na lokomotywie i wagonach,
 • proces zarządzania zdarzeniami,
 • proces analizy danych.

Zarządzanie bazami danych

 • proces zapisania danych do archiwum,
 • proces przyjęcia danych do centralnej bazy,
 • proces naprawy spójności bazy,
 • procedury administracyjne dotyczące użytkowników,
 • procedury obsługi back-upu,
 • procedury zarządzania obiektami tymczasowymi.

Interfejs użytkownika

 • procedury odbierz i zarejestruj,
 • proces logowania w trybie interfejsu użytkownika,
 • procedury wykonania raportu z listy dostępnych raportów (bieżących i okresowych),
 • procedury alarmowe,
 • proces wykonania raportu z listy o alarmach lub zdarzeniach,
 • procedury administracyjne.

Serwer systemu monitorowania

 • proces przyjęcia danych z systemów zewnętrznych,
 • proces zapisania informacji w rejestrze alarmów,
 • proces zapisania informacji w bazie danych,
 • proces identyfikacji typu danych na serwerze,
  proces rozpakowania danych.