Modernizacje dla bezpieczeństwa na kolei

 

Do bezpiecznego funkcjonowania transportu kolejowego niezbędne są stałe inwestycje, renowacje i modernizacje.

Transport kolejowy pełni funkcję użyteczności publicznej oraz jest istotnym składnikiem wzrostu gospodarczego kraju. By rozszerzyć dostępność połączeń i rozwijać  infrastrukturę kolejową powinny być zapewnione , środki finansowe na wieloletnie programy.

Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło wiele możliwości zarówno modernizacji, jak również finansowania realizacji różnych projektów w transporcie kolejowym. Realizacje  projektów w infrastrukturze kolejowej obecnie są możliwe  dzięki:

– krajowym środkom publicznym, tj. budżet państwa, Fundusz Kolejowy; budżety jednostek samorządu terytorialnego; inne dostępne instrumenty finansowe wsparcia publicznego;

– środkom unijnym

– środkom prywatnych inwestorów m.in. w systemie partnerstwa prywatno-publicznego

– kredytom komercyjnym i pożyczkom.

Ogromną wagę do bezpieczeństwa na kolei przykładają również firmy wykonujące prace związane z modernizacją infrastruktury kolejowej, jak Krakowskie Zakłady Automatyki.