Marzec 2022 r. w liczbach

Jak wyglądały wyniki przewozowe w marcu? Czy był to miesiąc wzrostu liczby podróżujących kolejami? Na te pytania odpowiedział Urząd Transportu Kolejowego!


Raport pochodzi ze strony UTK: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18714,Wyniki-przewozowe-w-marcu-2022-r.html

Po więcej danych liczbowych oraz statystyk zapraszam na: https://dane.utk.gov.pl/


Przewozy pasażerskie

W marcu 2022 r. z usług kolei skorzystało 28,42 mln pasażerów. W porównaniu z marcem 2021 r. oznacza to wzrost o 13,19 mln osób (+86,7%). Znaczną poprawę wyników odnotowano również w pozostałych parametrach przewozów pasażerskich. Praca przewozowa na poziomie 1 866,47 mln pasażerokilometrów była wyższa o 1 008,25 mln pasażerokilometrów (+117,5%) niż przed rokiem, a praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 16,14 mln pociągokilometrów – wzrost o 1,14 mln pociągokilometrów (+7,6%) rok do roku. Średnia odległość przejazdu pasażera wyniosła 65,7 km, czyli o 9,3 km więcej (+16,5%) niż rok wcześniej.W porównaniu z wcześniejszym miesiącem, w marcu tego roku przewieziono koleją o 7,18 mln pasażerów więcej (+33,8%), praca przewozowa osiągnęła wartość o 529,97 mln pasażerokilometrów wyższą (+39,7%), a praca eksploatacyjna wzrosła o 1,80 mln pociągokilometrów  (+12,5%). Średnia odległość przejazdu 1 pasażera w marcu była dłuższa o 2,8 km (+4,4%) niż w lutym tego roku.

Przewozy pasażerskie w marcu tego roku osiągnęły również wyższy poziom w porównaniu z czasem sprzed pandemii. W porównaniu z marcem 2019 r. przewieziono o 0,27 mln pasażerów więcej (+1%), praca przewozowa osiągnęła wartość o niemal 176,97 mln wyższą (+10,4%), a praca eksploatacyjna wzrosła o 1,97 mln pociągokilometrów  (+13,9%). Średnia odległość przejazdu pasażera w ub. miesiącu była o 5,6 km dłuższa (+9,4%).W I kwartale 2022 r. przewieziono 71,07 mln pasażerów, praca przewozowa wyniosła 4 514,5 mln pasażerokilometrów, a eksploatacyjna 46,09 mln pociągokilometrów. W pierwszych trzech miesiącach tego roku średnia odległość przejazdu pasażera wyniosła 63,5 km. W porównaniu z I kwartałem 2021 r. zauważalny jest wzrost liczby pasażerów o 28 mln (+65%), pracy przewozowej o 2 004,7 mln pasażerokilometrów (+79,9%), a pracy eksploatacyjnej o 2,98 mln pociągokilometrów  (+6,9%). W pierwszych trzech miesiącach tego roku średnio pasażer przejechał o 5,2 km więcej (+8,9%) niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Przewozy towarowe

Pod względem przewiezionej masy towarów, marzec tego roku był najlepszym miesiącem od listopada 2010 r. Koleją przetransportowano 22,9 mln ton, co oznacza wzrost o 7,3% w porównaniu z marcem 2021 r. Praca przewozowa również osiągnęła poziom niespotykany w ostatnich latach (w tym przypadku od października 2018 r.) i wyniosła 5,5 mld tonokilometrów (wzrost o 13,9%). Praca eksploatacyjna to 7,6 mln pociągokilometrów i wzrost rok do roku o 7,2%. Średnia odległość przewozu 1 tony była wyższa o 14 km i wyniosła 239 km.

Marcowe wyniki w porównaniu do danych z lutego 2022 r. w przewiezionej masie były wyższe o 3,1 mln ton (15,6%), praca przewozowa wzrosła o 0,9 mld tonokilometrów (20,7%), natomiast praca eksploatacyjna o 1,2 mln pociągokilometrów (18,7%). Średnia odległość wydłużyła się o 10 km.

W I kwartale 2022 r. przewieziono łącznie 62,24 mln ton towarów. Praca przewozowa wyniosła 14,6 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna 20,7 mln pociągokilometrów. W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku oznacza to wzrosty odpowiednio o 5,56 mln ton (9,8%), 1,7 mld tonokilometrów (13,6%) oraz 1,5 mln pociągokilometrów (8%). Średnia odległość przewozu w całym kwartale osiągnęła 234 km.

Źródło: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18714,Wyniki-przewozowe-w-marcu-2022-r.html