Liczenie pasażerów

W czerwcu Dariusz Grajda, członek zarządu i dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich poinformował, że spółka zakupiła system automatycznego liczenia pasażerów firmy DILAX. Dyrektor wyjaśniał zakup następująco: „Wkraczamy w nowy etap: chcemy poznać szczegółowe preferencje naszych podróżnych. Dzięki systemom liczącym będziemy mieli wiedzę o tym jak rozkładają się potoki pasażerskie, jakie odcinki na danej trasie cieszą się największym zainteresowaniem, na których stacjach jest największa wymiana pasażerów, w jakie dni najczęściej korzystają oni z połączeń.”

To wszystko prawda, ale można dodać jeszcze jedną, bardzo ważną korzyść wynikającą z liczenia pasażerów w czasie rzeczywistym. Otóż w przypadku zdarzeń masowych, w rodzaju katastrof komunikacyjnych, ataków terrorystycznych i podobnych wiedza o liczbie uczestników ma zasadnicze znaczenie dla służb ratunkowych. Oczywiście system nie jest absolutnie dokładny i może się pomylić o kilka osób, ale z punktu widzenia dyspozytora nie ma to znaczenia, liczy się rząd wielkości. Inaczej podejdzie do akcji ratunkowej, jeśli system przekaże informację, że w pociągu znajdowało się kilkudziesięciu pasażerów, inaczej, jeśli będzie to kilkaset osób.

Jeszcze kilka słów o samym systemie, bo jego działanie też jest interesujące. W pojeździe włączanym do systemu instalowany jest odbiornik GPS, dzięki któremu można identyfikować przystanki. Przy drzwiach pojazdu montuje się liczniki z podwójną wiązką świetlną. W zależności od tego, która wiązka zostanie przecięta w pierwszej kolejności urządzenie dodaje albo odejmuje pasażera.

Surowe dane trafiają na serwer firmy w czasie rzeczywistym. Transmisję danych zapewnia modem GSM/GPRS. Oprogramowanie zainstalowane na serwerze archiwizuje dane i przetwarza je przygotowując statystyki ruchu pasażerów dla poszczególnych przystanków i pociągów. Podobne systemy są wykorzystywane w autobusach komunikacji miejskiej i innych środkach transportu.

Na koniec ogólna uwaga: bezpieczeństwo to w dużej mierze informacja. Nawet, jeśli pozyskano ją z myślą o zupełnie innym zastosowaniu.