Kultura bezpieczeństwa na kolei

 

Bezpieczeństwo kolei zależy nie tylko od najwyższego kierownictwa firm działających w tym sektorze. To efekt współpracy personelu, szefów zespołów, kierownictwa, ale także instytucji państwowych (organów ds. bezpieczeństwa i organów regulujących) i europejskich (Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kolejowej), dlatego tak ważne jest przestrzeganie i promowanie zasad kultury bezpieczeństwa na każdym szczeblu organizacji.

Od czego zacząć wprowadzanie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym? Europejska Agencja Kolejowa w broszurze „Promowanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” przedstawia działania, od których powinna zacząć organizacja chcąca wdrożyć założenia kultury bezpieczeństwa. Przede wszystkim istotne jest zrozumienie i propagowanie sprawdzonych rozwiązań – nie wystarczy ich zaimplementować, należy także przeprowadzić dla pracowników akcje edukacyjno-informujące i szkolenia, przedstawiające im nowy system czy technologię i uczące ich bezpiecznego z nich korzystania. Równie ważne jest budowanie pozytywnych wzorców, między innymi poprzez nagradzanie bezpiecznych zachowań – kadra powinna mieć świadomość, że pracodawca dostrzega starania swoich pracowników. Kolejnym krokiem zalecanym przez ekspertów z Europejskiej Agencji Kolejowej jest opracowanie prostego systemu wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa – musi być on dostępny dla wszystkich zainteresowanych i w klarowny sposób przedstawiać wszystkie najważniejsze dane. Zachowywanie zasad kultury bezpieczeństwa jest istotne nie tylko wewnątrz organizacji, ale również w ramach jej współpracy z podmiotami zewnętrznymi – wykonawcami czy dostawcami – dlatego kwestie bezpieczeństwa należy podkreślać także w warunkach umów i zasadach udzielania zamówień. W sprawnym wprowadzaniu i przestrzeganiu zasad kultury bezpieczeństwa niezwykle ważna jest rola kierownictwa. Należy zdefiniować oczekiwania związane z przywództwem w zarządzaniu bezpieczeństwem i przekazać je kadrze kierowniczej – to ona będzie odpowiedzialna za ich realizację.

Podnoszenie standardów bezpieczeństwa nie jest możliwe bez inwestycji w nowoczesne rozwiązania i modernizację sieci transportu kolejowego. Szeroką ofertą w tym zakresie dysponują Krakowskie Zakłady Automatyki. Firma ta gwarantuje najwyższą jakość usług i produktów.